Komisja Europejska podjęła decyzję co do rozdziału uprawnień do emisji CO2 w ramach wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji, zawartego w nowym Planie rozdziału uprawnień do emisji na lata 2008 – 1012 dla Polski.
Jednakże polski Plan został przyjęty warunkowo. Konieczne jest w szczególności znaczne zmniejszenie całkowitej liczby uprawnień do emisji CO2. Zatwierdzony przez KE roczny przydział uprawnień do emisji tego gazu wynosi 208,5 mln ton - czyli o 26,7 % mniej niż ilość przez Polskę proponowana. Ponadto nakazano, aby przydziały dla instalacji korzystających z premii z tytułu wczesnych działań, stosowania biomasy i kogeneracji nie przekroczyły przewidywanych potrzeb, a całkowita ilość kredytów uzyskanych z projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto, które mogą zostać wykorzystane przez operatorów instalacji, może stanowić maksymalnie 10 % dodatek do rocznych przydziałów. Komisja Europejska zażądała dodatkowo dostarczenia dalszych informacji dotyczących sposobu traktowania nowych instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji.