Jak sobie poradzić ze śmieciami w naszym kraju?

Środowisko

Polska planuje kolejny etap wieloletnich strategicznych działań: rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 i perspektywicznie w okresie 2015-2022. Odpady...

16.08.2010

Nowy zawód: stager nieruchomości

Budownictwo

Randall Property jako pierwsza agencja obrotu nieruchomościami w Polsce wprowadza usługę home stagingu. Za projekt odpowiada Grzegorz Pietrucha, stager z międzynarodowym doświadczeniem. Typowa...

09.08.2010

Współwłasność i zarząd rzeczą wspólną

Budownictwo

Art. 195 Kodeksu cywilnego stanowi, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W polskim systemie prawnym wspłwłasność charakteryzują trzy głwne cechy: jedność...

09.08.2010

Obszar ograniczonego użytkowania

Środowisko

Instytucja obszaru ograniczonego użytkowania, mimo że pojęcie to nie zostało zdefiniowane wprost w przepisach polskiego prawa, często stosowana jest stosowana w przypadku istotnych i trudnych...

09.08.2010

VAT-em w nieruchomości

Budownictwo

Proponowane podwyżki podatku VAT wprowadzą znaczny niepokj na rynku nieruchomości. Już od tej jesieni można będzie zaobserwować prbywykorzystania tego skądinąd smutnego zjawiska do podwyższania...

09.08.2010