W Tarnowie powstanie blok komunalny z 40 mieszkaniami

Budownictwo

Około 40 mieszkań komunalnych powstanie do lipca 2015 roku w bloku komunalnym przy ul. Konnej w Tarnowie. Według władz miasta na przyznanie mieszkania komunalnego w Tarnowie czeka 300 rodzin.

25.07.2013

Ewidencja uproszczona w handlu detalicznym

Niewielkie sklepiki zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też punkty handlu detalicznego znajdujące się przy firmach o niehandlowym podstawowym profilu działalności mogą prowadzić...

25.07.2013

Torebki foliowe wciąż poważnym problemem

Środowisko

Proces produkcji trwa tylko jedną sekundę, używamy ich przez kilkanaście minut, a rozkładają się prawie 400 lat. Mowa oczywiście o torebkach foliowych, które wywiewane z pobliskich składowisk,...

25.07.2013

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodów zaliczonych do środków trwałych i wykorzystywanych do działalności gospodarczej, np. zakup paliwa, przegląd techniczny, wymiana opon, zakup części...

25.07.2013

Korekta kosztów w PKPiR krok po kroku

Obowiązek korekty kosztów w przypadku niezapłaconych zobowiązań jest powszechnie krytykowany. Nie rozwiązuje on bowiem problemu zatorów płatniczych (a przynajmniej nie zawsze to robi) i stanowi...

25.07.2013

Samozatrudnienie jako forma współpracy

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

25.07.2013

Rejestracja spółek osobowych - jak złożyć wniosek?

Małe i średnie firmy

Określone w kodeksie spółek handlowych spółki osobowe tj. jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna podlegają wpisaniu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie informatycznym...

25.07.2013

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Małe i średnie firmy

Po ustawach zmniejszających obciążenia przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki wprowadziło kolejne zmiany, które mają służyć zwiększeniu płynności przedsiębiorców. Celem tych rozwiązań jest...

25.07.2013

Ćwierć miliona firm mniej w ciągu roku

W ciągu roku liczba najmniejszych firm (prowadzonych przez osoby samozatrudnione) zmniejszyła się o ponad 193 tysiące, a w ciągu kwartału o ponad 98 tysięcy. Na początku kwietnia tego roku było ich...

25.07.2013

Pomorze: uruchomiono kredyty z dopłatami z WFOŚiGW

Środowisko

Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił sześć linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach których osoby...

25.07.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski