Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.
Krzysztof Sobczak
10.10.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Prace nad nową ustawą o prawach zwierząt wywołały spór o definicję psa i kota rasowego. Ustawa uchwalona przez Sejm 18 września br. stanowi, że rodowody będą wydawane tylko przez jedną organizację. A to oznacza, że po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt może okazać się, że większość właścicieli "rasowych" psów ma zwykłe kundelki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2020
Środowisko Prawo gospodarcze
Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostały rozciągnięte na cały kraj. To oznacza, że zaczęły obowiązywać limity osób w restauracjach, siłowniach, kinach na kongresach i targach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz w komunikacji publicznej. Jedynie limit 75 osób na weselach ma zacząć obowiązywać od soboty 17 października.
Jolanta Ojczyk
10.10.2020
Koronawirus a prawo
Główne cele noweli to Dalszy rozwój sektora kolejowego i wprowadzenie do prawa krajowego przepisów UE stanowiących tzw. filaru technicznego IV Pakietu Kolejowego - to cele podpisanej w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.
Krzysztof Sobczak
09.10.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne
W piątek Rada Ministrów zajmowała się projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku, który likwiduje Rzecznika Finansowego, ale go nie przyjęła. Projekt ma być przyjęty obiegowo lub na następnym posiedzeniu rządu. Pewności, że tak będzie, nie ma, bo rzecznik ma obrońców: Zbigniewa Ziobro i Jacka Sasina.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Rynek i konsument
Prezes UOKiK powinien mieć zgodę sądu na wydanie decyzji o nakazaniu przedsiębiorcy usunięcia nieprawidłowych treści ze strony, zamieszczenia strzeżenia lub w ostateczności usunięcia nazwy domenowej. Tak uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Rynek i konsument Nowe technologie
Konsultacje społeczne przepisów wprowadzających podatek CIT spółek komandytowych miały karykaturalny przebieg. Taka nagła zmiana zasad może silnie uderzyć w polską przedsiębiorczość – uważają Pracodawcy RP. Prace nad przygotowanym w ministerstwie finansów projektem trwają obecnie w Sejmie.
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
CIT PIT
Brak zastosowania ograniczenia w ujęciu wydatków w kosztach podatkowych przewidziany w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT nie jest uzależniony od ujęcia wydatku jako elementu ceny finalnej produktu. Wymaga się jedynie wykazania bezpośredniego związku poniesionego wydatku z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczenia usługi.
Agnieszka Rzeszut
09.10.2020
CIT Rachunkowość
Prawnicy i twórcy oprogramowania - uczestnicy LegalTech Day, nie mają wątpliwości, że pandemia spowodowała wzrost zainteresowania nowymi technologiami. Zostaliśmy zmuszeni do szybkiej cyfryzacji, co sprzyja wdrażaniu nowych rozwiązań, takich jak narzędzia do zarządzania zgodnością, ułatwiające tworzenie i podpisywanie umów,
Jolanta Ojczyk
09.10.2020
Nowe technologie LegalTech
Cele wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego były szczytne - usprawnienie postępowań, zachęcenie stron go ugody i przyspieszenie spraw. Ale te przepisy - jak mówią prawnicy - są pełne min. Efekt? Mimo, że stosowanie tego narzędzia powinno być co do zasady obligatoryjne, sędziowie korzystają z niego "wyjątkowo", sięgając po furtkę w regulacji.
Patrycja Rojek-Socha
09.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zamrażająca działanie prawa budowlanego specustawa uchwalona była w dobrej intencji walki z pandemią, ale zabrakło w niej jakichkolwiek kryteriów i kontroli, co spowodowało, że z przepisu mógł skorzystać każdy kto powołał się na przeciwdziałanie COVID-19, a postanowił budować zwykłe domy - twierdzi adwokat Martyna Dyga
Monika Woś
09.10.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Poprawki PiS do noweli o ochronie zwierząt, dotyczą m.in. definicji psa rasowego, włączenia szefa MSWiA w określanie warunków utrzymania zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych czy wydawania pozwoleń na prowadzenie schronisk. Senacka Komisja Ustawodawcza zdecydowała jednak, że prace kontynuować będzie dopiero w poniedziałek - 12 października.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2020
Prawo karne Środowisko
Robert Nowicki, jako wiceszef Ministerstwa Rozwoju od grudnia 2019 roku, odpowiadał za kwestie związane z mieszkalnictwem, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Przygotował m.in. tzw. pakiet mieszkaniowy, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie. Rozpoczął również prace nad reformą planowania przestrzennego
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2020
Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK WEB do złożenia JPK VAT z deklaracją. Pierwsze pliki według nowej struktury składane będą do 25 listopada 2020 r. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK VAT.
Wiesława Moczydłowska
08.10.2020
VAT Małe i średnie firmy
Decyzja WZ wydawana jest dla konkretnego terenu, a nie dla konkretnych działek ewidencyjnych - wyjaśnia Martyna Sługocka, ekspert w LEX Budownictwo.
Martyna Sługocka
08.10.2020
Budownictwo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postuluje powołanie likwidatora biura Rzecznika Finansowego, bo obawia się, że rzecznik nie wywiąże się z nałożonych na niego obowiązków w związku ze zniesieniem jego stanowiska. Tymczasem w obronie rzecznika stanęli szef NBP, a także ministerstwa: aktywów państwowych i sprawiedliwości.
Jolanta Ojczyk
08.10.2020
Rynek i konsument Administracja publiczna

Procedura cywilna do poprawy - MS szykuje obszerną nowelizację

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Wkrótce minie rok odkąd obowiązują przepisy nowej procedury cywilnej. Celem miało być usprawnienie i przyspieszenie postępowań. I choć wiele z rozwiązań to, co do zasady, dobre pomysły, to jednak liczne błędy legislacyjne i niedoregulowania uniemożliwiają ich stosowanie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje więc kolejne zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
08.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Szybki rozwój technologii to wyzwanie zarówno dla tworzących prawo, jak i dla stojących po drugiej stronie barykady, którzy muszą na co dzień je stosować, interpretować niedoskonałe przepisy lub próbować radzić sobie z brakiem regulacji. Szczególnie gdy niedoskonałe prawo blokuje postęp - pisze Michał Heromiński,
Michał Heromiński
08.10.2020
Nowe technologie

W środku pandemii rząd wykluczył cyfrowo obywateli

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
ZUS wprowadził właśnie elektroniczną komunikację jako wyłączną formę ubiegania się o oferowaną pomoc. W ten sposób z dnia na dzień, bez zapowiedzi i szansy na przygotowanie się, wiele osób zostało pozbawionych prawa do złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, skorzystania z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych, czy bonu turystycznego.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Stawki VAT pozostaną na poziomie 23 i 8 proc. - zdecydował w środę Sejm, odrzucając zasadniczą poprawkę Senatu, który chciał do 22 i 7 proc. VAT od przyszłego roku. Przyjęte zostały natomiast inne poprawki, mające przede wszystkim charakter precyzujący i redakcyjny. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
VAT Prawo gospodarcze
Sejm zdecydował w środę o skierowaniu projektu, który przewiduje m.in. objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, do sejmowej komisji finansów. Projekt przewiduje też m.in. obowiązek publikowania przez duże firmy informacji o realizowanej strategii podatkowej, a także podniesienie limitu w ryczałcie.
Krzysztof Sobczak
07.10.2020
CIT Spółki
Ponieważ doszło w Sądzie Najwyższym do rozbieżności w wykładni w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, pierwsza prezes zdecydowała, że problem mają rozwiązać dwie izby na wspólnym posiedzeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2020
Prawo cywilne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył trwające ponad trzy lata postępowanie w sprawie obejścia braku zgody na utworzenie spółki finansującej budowę Nord Stream 2. Uznał, że spółki nigdy nie zrezygnowały z zamiaru dokonania koncentracji, ale zrealizowały go w innej formie. Za działanie poza prawem Gazprom ma zapłacić ok. 29 mld zł kary,
Jolanta Ojczyk
07.10.2020
Ochrona konkurencji
Zabudowa zagrodowa obejmuje dom i zabudowania gospodarskie. Na działce budynek mieszkalny musi jednak pojawić się jako pierwszy i musi być funkcjonalnie związany z gospodarstwem rolnym. Silos, stodoła, czy inny budynek gospodarczy można wybudować później.
Jolanta Ojczyk
07.10.2020
Budownictwo
W sytuacji błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej przez serwisanta na zawyżoną stawkę VAT, zakład fryzjerski nie ma możliwości dokonania korekty i nie może zmienić stawki podatku z 23 proc. na 8 proc. w deklaracji podatkowej – stwierdziły organy podatkowe w najnowszej interpretacji, odmawiając prawa korekty w przypadku sprzedaży konsumenckiej.
Wiesława Moczydłowska
07.10.2020
VAT Małe i średnie firmy
Inwestowanie w nieruchomości cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród osób planujących bezpiecznie ulokować swój kapitał, a inwestorzy coraz chętniej skupiają uwagę na nieruchomościach poprzemysłowych. Tego typu inwestycje są obciążone jednak licznymi ryzykami, w tym prawnymi. Zlekceważenie ich może wiele kosztować.
Julia Janik
07.10.2020
Prawo cywilne Budownictwo Nieruchomości

Wymiana kadr - praca w warunkach pandemii sprawdzianem dla pracowników

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
Tarcze antykryzysowe i tarcza finansowa nie uratowały wielu pracowników przed utratą miejsc pracy. Firmy zwalniają osoby niedostatecznie sprawne i wydajne w pracy zdalnej, zastępując je nowymi, posiadającymi umiejętności przydatne w dobie COVID-19. A tym, których z różnych względów nie mogą lub nie chcą zwolnić, wręczają wypowiedzenia zmieniające.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
W czasie pandemii Wolters Kluwer Polska i The Heart po raz pierwszy połączą zdalnie najlepsze gotowe startupy LegalTech z korporacjami i kancelariami prawnymi, które chcą je kupić, zainwestować w nie lub z nimi współpracować. Prawnicy będą mogli poznać nowoczesne narzędzia od środka.
Jolanta Ojczyk
07.10.2020
LegalTech

Ubywa ubezpieczonych w ZUS - sytuacja na rynku pracy coraz gorsza

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Powiększa się rzesza osób, które wypadły z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sierpniu liczba ubezpieczonych, za których były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszyła się o kolejne 35,3 tys. osób, a to oznacza, że od grudnia liczba ubezpieczonych w ZUS zmniejszyła się już o 265 tys. osób.
Grażyna J. Leśniak
07.10.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego zdestabilizuje system ochrony konsumentów i stworzy przestrzeń dla kolejnych afer finansowych - uważają członkowie Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym. Swoje uwagi przekazali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo ich zdaniem tryb procedowania ustawy uniemożliwia społeczną dyskusję o niej.
Krzysztof Sobczak
06.10.2020
Rynek i konsument