Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko
Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
W razie potrącenia pieszego, użytkownik e-hulajnogi może się uwolnić od odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiadają oni podobnie jak kierujący samochodami czy motocyklami na zasadzie ryzyka.
Regina Skibińska
24.07.2021
Rynek i konsument

Sztuczna inteligencja tak, ale z zakazem biometrii w przestrzeni publicznej

Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO
W Unii Europejskiej trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji, która jest wskazywana jako kluczowa technologia przyszłości. Ale unijne organy regulacyjne do spraw ochrony danych wzywają do wprowadzenia zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w miejscach publicznych - pisze adwokat Justyna Wilczyńska-Baraniak.
Justyna Wilczyńska-Baraniak
24.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO
Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Ma jednak zastrzeżenia. W jej ocenie przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe. Istnieje też ryzyko, że organy będą działać arbitralnie, bez szczególnego nakazu administracyjnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
Choć hotelarze odnotowali na początku letniego sezonu lepsze wyniki niż w maju, to branża wciąż odnotowuje straty, które w czerwcu oszacowała na co najmniej pół miliarda złotych – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat sytuacji hoteli w minionym miesiącu.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Rynek i konsument Koronawirus a prawo
Podatek dochodowy od osób fizycznych nie realizuje podstawowych zasad podatkowych, które winny być podstawowym miernikiem istnienia i kształtu wyboru form opodatkowania. Z całą pewnością nie odpowiada on zasadom dogodności i taniości opodatkowania, ale przed wszystkim sprawiedliwości podatkowej - pisze prof. Adam Mariański.
Adam Mariański
23.07.2021
PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Przepisy o obniżkach czynszów w galeriach handlowych wchodzą w życie

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Od piątku obowiązują nowe zasady wsparcia dla najemców sklepów w dużych galeriach handlowych. Dzięki nim będą płacić niższe czynsze za okresy lockdown'ów. Nie wszystkim podobają się te rozwiązania. Krytykuje je m.in. Polska Rada Centr Handlowych.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Gminy i organizacje społeczne będą powoływały do życia nowego typu agencje pośrednictwa. Wynajmą one lokale od właścicieli, a następnie podnajmą je swoim klientom. Od piątku wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Samorządy podchodzą do propozycji z dużą rezerwą, a eksperci mówią wprost: sukcesu raczej nie będzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Od piątku obowiązuje nowelizacja przepisów, dzięki którym z roku do dwóch lat przedłużono możliwość realizacji vouchera turystycznego. Eksperci uważają, że ta zmiana utrudni podróżującym odzyskanie pieniędzy za niewykorzystane wyjazdy. Będzie naruszać też unijne zasady mimo, iż rząd zapewnia, że tak nie jest.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Nie jest zrozumiała przyczyna półtorarocznej zwłoki w wydaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji decyzji w sprawie przedłużenia koncesji satelitarnej dla TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi przewodniczącego rady o wyjaśnienie przyczyny tak długiego rozpoznawania wniosku stacji.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.07.2021
Prawo gospodarcze
Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Maciej Sawczuk Wojciech Majkowski
22.07.2021
CIT Compliance Prawo unijne

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna
Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.
Regina Skibińska
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

NSA: Dobrowolna kwarantanna uzasadnia przywrócenie terminu

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia
Jeśli uchybienie terminu do złożenia skargi nastąpiło na skutek przeszkody, której strona nie była w stanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to termin ten biegnie od początku - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Taką przyczyną niezawinioną jest dobrowolne poddanie się kwarantannie po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że pracodawca może odliczyć cały VAT od służbowych samochodów i paliwa, jeśli pracownicy parkują je pod firmą. Parkowanie pod domem pracownika daje możliwość jazd prywatnych, co blokuje prawo do pełnego odliczenia. Postanowienia firmowego regulaminu nie mają żadnego znaczenia, a problem z firmowymi samochodami cały czas istnieje.
Krzysztof Koślicki
22.07.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zbiorowe doświadczenie pandemii sprawiło, że mniej się boimy nowych rozwiązań, mamy też większą świadomość wyzwań i problemów, jakie wiążą się z pracą zdalną - mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak twierdzi, szeroki katalog kwestii wymagających regulacji w porozumieniu daje stronom duży zakres swobody w określenia zasad świadczenia pracy zdalnej.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2021
Prawo pracy BHP
Uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, m.in. w zakresie eliminacji barier dostępu i usprawnienia nadzoru, to cel obszernego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, skierowanego do konsultacji przez Ministerstwo Finansów.
Regina Skibińska
22.07.2021
Rynek Finanse
Cała Polska żyje dramatem pływaków i pływaczek, których nie dopuszczono do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Nikt tak do końca nie wie, z czego wynikł problem, a jasne opisanie przyczyn tego wydarzenia sprawia trudności nawet dziennikarzom zajmującym się sportem. Jednak odpowiedzialność za to ponosi przede wszystkim międzynarodowa federacja - pisze Stanisław Drozd
Prawo.pl
21.07.2021
Prawo gospodarcze
Zespoły Bankowości i Finansów oraz Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons doradzały instytucjom finansującym, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, DNB Bank Polska, mBank, Bankowi Pekao oraz PZU, w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej Potęgowo Mashav na rozbudowę farmy wiatrowej Potęgowo.
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Prawnicy Prawo gospodarcze
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca spółce Kärcher działania polegające na narzucaniu...
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wstrzymano natychmiastowe wykonanie decyzji o 30 tys. złotych kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację. Sankcje nałożył sanepid za otwarcie lokalu gastronomicznego w styczniu i lutym bieżącego roku.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Nowe uregulowania antycovidowe zakładają, że zasadą procedowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest rozprawa on-line, czyli poprzez transmisję internetową. Izba zajmująca się podatkami uruchomiła już przekaz elektroniczny, lecz tylko do rozpraw jawnych. Natomiast Izba Ogólnoadministracyjna od sierpnia będzie miała rozprawy "odmiejscowione" w internecie - zapewnia rzecznik sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Widmo czwartej fali koronawirusa spowodowało, że pracodawcy chcą zmniejszyć pule niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Najchętniej do września tego roku. Niektórzy zmuszają wręcz pracowników do brania urlopów w lipcu. Zdaniem ekspertów, to przygotowywanie się na ewentualny, ponowny lockodown i obniżanie kosztów przyszłych zwolnień, jeśli okażą się konieczne.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy

Kodeks rolny potrzebny, ale wątpliwe czy powstanie

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Polski Ład dla wsi to na razie zbiór nośnych slajdów. Wśród zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych jest m.in. Kodeks rolny oraz ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ta ostatnia ma zawierać rozwiązania w kilkudziesięciu obszarach, np. podatkowym, gospodarczym, społecznym, klęskowym czy związanym z dziedziczeniem. Prawnicy wątpią czy Kodeks w ogóle powstanie.
Robert Horbaczewski
21.07.2021
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Urzędnicy różnie stosują zmienione prawie dziesięć miesięcy temu prawo budowlane. Nie dla wszystkich jest oczywiste, jakie przepisy są właściwe w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wydanego przed 19 września ubiegłego roku. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację rozstrzygającą pojawiające się wątpliwości.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Budownictwo
Rząd chce dalej prowadzić restrukturyzację polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego. Proponuje, by Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. nabywała kopalnie od funkcjonujących spółek węglowych oraz finansowała ich likwidację z funduszy pochodzących z budżetu państwa.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2021
Prawo gospodarcze Zarządzanie
W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw poz. 1316 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. Według premiera Mateusza Morawieckiego, ma to być kolejny zastrzyk 10 miliardów złotych z budżetu państwa dla przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
CIT Spółki Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

MF rusza z kolejną edycją akcji „Weź paragon”

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Akcja będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Resort nauczy m.in., jak rozpoznać błędny paragon.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym ONDE S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji ONDE oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Krzysztof Sobczak
20.07.2021
Prawnicy Rynek
Szpitale zwracają uwagę, że w czasie pandemii wzrosła liczba odpadów medycznych oraz koszty ich utylizacji. Polskie przepisy nakazują je spalać. Tymczasem zdaniem ekspertów o wiele tańsza i efektywniejszą metodą jest ich sterylizacja w wysokiej temperaturze. Ministerstwo klimatu nie wyklucza jej dopuszczenia, ale chce by jej skuteczność potwierdził Główny Inspektor Sanitarny.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
20.07.2021
Środowisko Zarządzanie
Skarbówka domagała się podatku od pracownika, któremu pracodawca zwracał pieniądze za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Widziała tu przychód, który podlega opodatkowaniu PIT. Po stronie pracownika stanął sąd administracyjny. W najnowszym wyroku stwierdził jednoznacznie – działanie fiskusa nie miało tu żadnych podstaw prawnych.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
PIT Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski