Jak zaznacza organizacja, wykorzystanie lokalnych zasobów energii nabiera szczególnego znaczenia. Nowe cele dyrektyw unijnego Pakietu Fit for 55 do 2030 roku, w tym zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych oraz przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju źródeł odnawialnych oraz będą wspierać poprawę efektywności energetycznej. 

Czytaj w LEX: Fit for 55 (Gotowi na 55) - stan prac legislacyjnych >

– Dzisiaj, kiedy kryzys energetyczny narasta, dostępność do paliw i energii zostały ograniczone, a koszty wytwarzania energii przez to znacznie wzrosły, czerpanie z lokalnych zasobów energii, w tym źródeł odnawialnych oraz transformacja sektora energetycznego nabierają nowego znaczenia. Założenia Pakietu Fit for 55, które jeszcze niedawno wydawały się umiarkowanie realne, dzisiaj – choć wymagające – są podstawową szansą na stabilizację cen energii, dywersyfikację dostaw, ograniczenie importu paliw i oszczędności zużycia energii. Rozwój energetyki odnawialnej wpisuje się w te kluczowe wyzwania dla gospodarki na najbliższe lata. Potrzeba nam jednak planu rozwoju, spójnego z innymi działami gospodarki oraz usprawnień w zakresie rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej – mówi Tomasz Surma, przewodniczący Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

 

Rada OZE Lewiatana przygotowała rekomendacje, które powinny być realizowane niezwłocznie po utworzeniu nowego rządu.

Rekomendacje Rady OZE Lewiatana:

 1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu.
 2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa.
 3. Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji.
 4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów.
 5. Rozwój rynku wodoru.
 6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój.
 7. Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi.
 8. Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE.
 9. Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich.
 10. Rozwój źródeł PV.
 11. Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu.
 12. Przyspieszenie małej energetyki wodnej.
 13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy.
 14. Zwiększenie liczby magazynów energii.
 15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu.
 16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE, uwzględniający postulaty sektora OZE.
 17. Poprawa efektywności energetycznej.
 18. Wykorzystanie ciepła odpadowego.

Z pełnym opisem poszczególnych punktów można zapoznać się TUTAJ. 

Czytaj w LEX: Śliwińska Anna, Ślad węglowy organizacji - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorcy >