Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, na podstawie którego będą wypłacane środki, został 13 października br. przyjęty przez rząd.

- Po ponad dwóch miesiącach Komisja Europejska notyfikowała przygotowaną przez nas nową rundę pomocy dla firm energochłonnych. To bardzo ważna pomoc, bo choć rynkowe ceny energii spadają, to wiele firm związanych jest kontraktami długoterminowymi, a te bazują na cenach z zeszłego  roku. Naszym wsparciem zapewniamy branżom energochłonnym ciągłość produkcji, a załodze - stabilność zatrudnienia – wskazuje Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Pomoc podstawowa i zwiększona

O pomoc będą mogły wnioskować firmy energochłonne z sektorów: wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm. To przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3proc. wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Nabory wniosków

Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest NFOŚiGW. Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Pierwszy nabór wystartował 25 października br. (potrwa do 8 listopada br.), a drugi ruszy w lutym 2024 r. Wnioski o pomoc będzie można składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl/.