W pierwsze dni agresji Rosji na Ukrainę byliśmy w szoku, potem udało nam się przywrócić pracę redakcji w trybie zdalnym. Trudno się skupić słysząc alarmy przeciwlotnicze, ale w tym szczególnym okresie prawo zmienia się niezwykle dynamicznie, a naszym zadaniem jest szybkie dostarczanie precyzyjnych informacji. Dzięki współpracy z Wolters Kluwer Polska i Prawo.pl piszemy też o polskim prawie dla obywateli Ukrainy.
Jolanta Ojczyk
17.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Uproszczenie formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo - to cel ustawy, którą w ubiegły piątek ostatecznie uchwalił Sejm, przyjmując poprawkę Senatu. Teraz ustawa została przez prezydenta RP i może wejść w życie. W przepisach nie mówi się wprost, ale chodzi o wsparcie Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawo gospodarcze Ukraina
Jeśli uchodźca z Ukrainy mający komunikacyjną polisę graniczną OC, otrzymaną nieodpłatnie od ubezpieczyciela, wyrządzi swoim pojazdem szkodę, to koszty wypłaconego przez towarzystwo odszkodowania pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę wprowadziła specustawa ukraińska, obowiązująca z mocą wsteczną od 24 lutego.
Regina Skibińska
16.03.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jakich dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce mają żądać od obywateli Ukrainy, którzy wjechali do naszego kraju po 24 lutego 2022 r., by móc ich legalnie zatrudnić. Zdaniem prawników, komfortową sytuacją jest, gdy cudzoziemiec ma ważny paszport biometryczny z pieczątką wjazdową lub zwykły paszport z pieczątką wjazdową, albo - pomimo braku takich dokumentów - złoży wniosek o nadanie numeru PESEL.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina
W 2021 roku podatnicy skierowali do organów skarbowych więcej wniosków o interpretację niż rok wcześniej. Najczęściej pytali o PIT i VAT. Skarbówka wydała łącznie 23 025 indywidualnych interpretacji, z czego 1153 zaskarżono do wojewódzkich sądów administracyjnych. Eksperci ostrzegają, że Polski Ład spowoduje jeszcze większy wzrost wniosków do fiskusa i skarg do sądów.
Wiesława Moczydłowska
16.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r. - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie wprowadzą tego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
PIT VAT Małe i średnie firmy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać wraz z ofertą.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.03.2022
Zamówienia publiczne Rynek
Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że dziś bank ma obowiązek przekazania „skarbówce” informacji o rachunku bankowym osoby podejrzanej - od 1 lipca 2022 r. będzie to zaś dotyczyło osoby fizycznej. Ponadto dostęp do konta będzie możliwy nie tylko na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego, ale także naczelnika urzędu skarbowego.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego, pozostaje wciąż najchętniej wybieranym sposobem na stworzenie własnego przedsiębiorstwa w Polsce. Czy jednak założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe również dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa? Odpowiedź brzmi – tak. Piszą o tym Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, adwokat oraz Paweł Żujewski, prawnik.
Katarzyna Wojarska – Aleksiejuk Paweł Żujewski
15.03.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Kupując polisę turystyczną trzeba zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony. Osoby, które mają problemy ze zdrowiem, powinny dopilnować, żeby ubezpieczenie obejmowało następstwa i zaostrzenie chorób przewlekłych, co przeważnie wiąże się z wyższą składką. Ale koszty leczenia lub transportu chorego do Polski mogą być nieporównanie wyższe.
Regina Skibińska
15.03.2022
Fikcyjne zatrudnienie, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę, nie może stanowić podstawy do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami pracowników. Głównym celem zawarcia umowy o pracę winno być nawiązanie stosunku pracy, a jedynie rezultatem i pośrednim celem zatrudnienia jest uzyskanie korzyści - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi oceniając decyzję ZUS.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2022
BHP Ubezpieczenia społeczne
Właściciele mieszkań będą mogli liczyć na refundację kosztów utrzymania uchodźców, których przyjmą pod swój dach. Wsparcie wyniesie dziennie 40 zł od osoby za dzień i będzie ograniczone w czasie. Można na nie liczyć przez 60 dni. Tylko nieliczni będą mogli przedłużyć ten okres. Nikłe są też szanse, by wnioski można było składać już od środy, jak zapowiada rząd.
Renata Krupa-Dąbrowska Robert Horbaczewski
15.03.2022
Nieruchomości Ukraina
Wielu właścicieli wynajmuje mieszkania obywatelom Ukrainy, albo je użycza. Jaka forma umowy jest najlepsza?  Prostej odpowiedzi nie ma. Każdy prawnik powie, że "to zależy". Przede wszystkim istotne jest to, czy wynajmuje się lokal w celach zarobkowych, czy też, by pomóc. W pierwszym przypadku właściwszy będzie najem, w drugim - użyczenie lub prekarium. 
Renata Krupa-Dąbrowska Aleksandra Partyk
15.03.2022
Prawo cywilne Nieruchomości Ukraina
Rzecznik Finansowy chce poznać szczegóły i okoliczności związane z emisją reklamy pożyczek krótkoterminowych „Kapusta.24” w języku ukraińskim na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Chce też wiedzieć, czy Polski Związek Instytucji Pożyczkowych zna sprawę, czy obserwował ją, a także czy akceptuje take warunki, jakie oferowała ta firma.
Krzysztof Sobczak
14.03.2022
Rynek i konsument
System opłat abonamentowych powinien uwzględniać zasady i wartości konstytucyjne, czyli szczególności powinien uwzględnić zasadę sprawiedliwego, powszechnego i równego rozkładania ciężarów publicznych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że zasadnym przeprowadzenie kompleksowej rekonstrukcji całego systemu opłat abonamentowych tak, aby uwzględniał te zasady.
Krzysztof Sobczak
14.03.2022
Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotują projekt ustawy regulującej działalność lombardową. Taką działalność będą mogły prowadzić firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. Rejestracja ma być prosta i możliwa przez nternet.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze Finanse
Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, będą mogli prowadzić działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przepisy w tej sprawie zawiera tzw. specustawa ukraińska, uchwalona ostatecznie przez Sejm w sobotę 12 marca i tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw, której większość przepisów już obowiązuje.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.03.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2022
Prawnicy Rynek
Zauważalną tendencją jest zawieranie umów licencyjnych na oprogramowanie, których zakres może okazać się wystarczający dla zamawiającego, zazwyczaj jest to też opcja tańsza. Jednak ostateczna decyzja, czy strony zawierają umowę przenoszącą prawa autorskie majątkowe, czy też licencję, uzależniona powinna być w dużej mierze od rodzaju programu komputerowego będącego przedmiotem umowy wdrożeniowej.
Paulina Jakubowska
14.03.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się jednak, że mają teraz problemy w bankach. Ryczałtowcy nie prowadzą pełnej księgowości, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bankom trudno więc oszacować ich zdolność kredytową.
Krzysztof Koślicki
14.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Specustawa dla uchodźców bez ochrony państwowych spółek i urzędników

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Przy okazji niesienia pomocy Ukrainie Sejm zdecydował też o zwolnieniu z odpowiedzialności za nietrafione decyzje państwowe podmioty gospodarcze i urzędników. Wywołało to kontrowersje, jako regulacja nieuzasadniona i niedopuszczalna w ustawie poświęconej zupełnie innym sprawom. Senat w piątek wykreślił te przepisy, a w Sejmie w sobotę nie znalazła się większość dla odrzucenia tej poprawki.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Branży turystycznej Podlasia grozi zapaść wobec przedłużania zakazu pobytu w strefie przygranicznej w związku z sytuacją migracyjną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że wizerunek regionu, w tym Puszczy Białowieskiej, jako zielonych płuc Polski był budowany latami, a teraz trzeba będzie go odbudowywać.
Krzysztof Sobczak
12.03.2022
Administracja publiczna Małe i średnie firmy
Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował również, że trwają pracę nad tarczą antyputinowską. Ochrona przed inflacją weszła w życie 1 lutego, jej celem była obniżka podatków i akcyzy na paliwa, gaz, energię elektryczną. Zmniejszyły się również stawki, którymi objęte zostały podstawowe produkty żywnościowe.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Ukraina
Aż 49 proc. ankietowanych polskich pracowników przyznaje, że zdarzyło im się obgadywać swojego szefa za plecami. Ponad 39 proc. z nas przynajmniej raz wyszło wcześniej z pracy, podając nieprawdziwy powód, a 28 proc. celowo unikało obowiązków służbowych - wynika z badania przeprowadzonego przez LiveCareer Polska.
Grażyna J. Leśniak
12.03.2022
Rynek Prawo pracy
Niejasne procedury sprawiają, że transporty wywożące zwierzęta z ogarniętej wojną Ukrainy, są zawracane z polskiej granicy. Główny Lekarz Weterynarii wydał wytyczne upraszczające zasady wjazdu do Polski osób ze zwierzętami towarzyszącymi, ale nie jest jasne, czy zezwalają one na wwożenie przez jedną osobę pięciu zwierząt, czy większej liczby.
Regina Skibińska
12.03.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Obserwacja praktyki funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w sposób naturalny prowadzi do pytania, czy nie mamy tu do czynienia z Lex Menedżer spółki SP. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ma dotyczyć m.in. czynu popełnionego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc każdego czynu popełnionego od marca 2020 r.
Michał Romanowski
11.03.2022
Prawo karne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.
Robert Horbaczewski
11.03.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Środowisko rzeczników patentowych zostało poinformowane o uchwaleniu rosyjskiego dekretu, który ustala, że właścicielom patentów związanych z tzw. „nieprzyjaznymi państwami”, nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie za naruszenie ich praw na terenie Rosji. Nie jest jeszcze znany zakres odziaływania tego prawa, ale wzbudza ono ogromny niepokój w środowiskach biznesu.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.03.2022
Prawo gospodarcze Ukraina

Najem lokali tematem konferencji w Krakowie

Prawo cywilne Prawnicy Budownictwo
Ciągle zmieniający się stan prawny dotyczący umów najmu spleciony z nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi zachęca do dyskusji nad kształtem obowiązujących konstrukcji prawnych. Do tego dochodzi konflikt interesów podmiotów splecionych ze sobą tym rodzajem umowy, który to stanowi przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Problematyce tej ma być poświęcona zaplanowana w maju konferencja.
Krzysztof Sobczak
11.03.2022
Prawo cywilne Prawnicy Budownictwo
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa niewiele pomaga właścicielom, którzy wynajmują lokale uchodźcom z Ukrainy. Na większe wsparcie mogą liczyć ci, którzy użyczają swoje lokale. W ich przypadku nie będą obowiązywały m.in. przepisy ograniczające eksmisję. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności w pozbyciu się lokatora.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.03.2022
Nieruchomości Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski