Ochrona międzynarodowa, pomoc socjalna, dokumenty potrzebne do ubiegania się o prace - takim problemom poświęcony jest opracowany w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawiający możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje on też zasady sprowadzania członków rodziny. Poradnik jest dostępny dla wszystkich.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Ukraina
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wydało w piątek oświadczenie w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Oferuje pomoc ukraińskim księgowym. Planuje także wystąpić do polskich władz o zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze świadczeń rzeczowych lub pieniężnych tych osób, które z powodu wojny na Ukrainie znalazły się na terytorium Polski.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2022
Rachunkowość Ukraina
Przepisy tarczy covidowej nie zawiesiły terminu na wniesienie opłaty za przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego we własność, bo ma ona charakter cywilnoprawny, a nie administracyjny. A to oznacza, że właściciel lokalu, który z powodu pandemii nie uregulował jej na czas, zapłaci więcej za przekształcenie.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca oceny wszczęcia postępowania karnego skarbowego wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ma zastosowanie także do decyzji wydanych przed jej podjęciem. Do takiego wniosku doszedł właśnie WSA w Łodzi. Fiskus szuka już jednak nowych dróg do manipulowania terminami przedawnienia.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Jesteśmy przeciwko unijnemu projektowi rozporządzenia dotyczącego wylesiania, ponieważ jego przepisy w proponowanym kształcie zagrażają m.in. branży leśnej, spożywczej i rolnictwu - takie stanowisko przedstawił w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Wśród argumentów jest zagrożenie dla przemysłu meblarskiego, który stanowi 9 proc. polskiego eksportu.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Środowisko Prawo unijne
Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Resort finansów uważa, że wybór tej opcji pozwoli im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
24.02.2022
VAT Doradca podatkowy Finanse
Terminy wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku upłyną już 30 września. Nie należy się spodziewać przesunięcia tej daty, dlatego kwestią cen transferowych za 2021 rok należy zająć się jak najszybciej – zwłaszcza, że dla transakcji z ubiegłego roku obowiązują już tzw. przepisy rajowe, które w ostatnim czasie zostały znacząco zaostrzone.
Jakub Beym
24.02.2022
CIT PIT Rachunkowość
Władzom lokalnym ciągle brakuje wewnętrznego potencjału, który byłby niezależny od ocen centrum, i który przekonywałby obywateli, że władze ich miast i gmin dobrze zaspokajają takie oczekiwania, jak budowanie relacji, zapewnianie kompetencji i utrzymywanie niezależności. A jednocześnie, że mają bardzo silną legitymizację pochodzącą z bezpośredniego wyboru.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
Samorząd terytorialny
Praca zdalna, zwłaszcza całkowita, jest realnym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania związków zawodowych. Bez dostępu do adresów mailowych i telefonów pracowników wykonujących pracę poza zakładem pracy, związkowcy będą mieli ograniczone możliwości prowadzenia agitacji i pozyskiwania nowych członków. Zdaniem prawników, w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do likwidacji zakładowych organizacji związkowych.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
Prawo pracy
Przewrócone paczkomaty mieli okazję widzieć ostatnio mieszkańcy wielu miast. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale w niektórych przypadkach doszło do szkód materialnych. Czy silne wiatry wymuszą zmianę prawa dotyczącą paczkomatów oraz innych ulicznych automatów? Zdaniem większości prawników są one konieczne, ale z ewentualnym zaostrzaniem wymagań lepiej nie przesadzać.
Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Koślicki
24.02.2022
Podatki i opłaty lokalne Budownictwo

Dr Dobosz: Sąd UE nie podważył niezależności UOKiK, ale sprawa będzie badana

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji
Zobowiązanie Komisji Europejskiej do zbadania, czy polskie organy ochrony konkurencji są w stanie obiektywnie ocenić spór prywatnej firmy ze spółką państwową, to jeszcze nie stwierdzenie braku niezależności UOKiK czy sądów, ale trzeba to traktować jako poważny sygnał, że mogą być w tym zakresie wątpliwości - twierdzi radca prawny dr Kamil Dobosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Skarbówka kończy epidemię i wznawia kontrole

Ordynacja CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rośnie liczba kontroli podatkowych – wynika z danych, które Ministerstwo Finansów przekazało serwisowi Prawo.pl. Większa aktywność kontrolerów ma związek m.in. ze zmniejszeniem restrykcji pandemicznych. Szczególnym zainteresowaniem urzędników cieszą się rozliczenia podatku od towarów i usług. Doradcy podatkowi spodziewają się, że w najbliższym czasie kontroli będzie jeszcze więcej.
Krzysztof Koślicki
24.02.2022
Ordynacja CIT PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Sąd podtrzymał karę ponad 900 tys. zł nałożoną w 2013 r. przez UOKiK za umieszczanie we wzorcach umów o kredyt konsumencki postanowienia o udzieleniu nieodwołalnych pełnomocnictw do pobierania pieniędzy z rachunków konsumentów, zabezpieczając w ten sposób spłatę przeterminowanego zadłużenia. UOKiK uznał to za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Rynek i konsument
Jest zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie o kolejne trzy lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności - poinformował w środę resort finansów. Wskazał również, że od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Firmy dalej więc musiały dzielić płatności na dotychczasowych zasadach.
Krzysztof Koślicki
23.02.2022
VAT Rachunkowość

Ruszył proces w sprawie afery GetBack

Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął proces w sprawie afery GetBack. Oskarżonych jest 16 osób, w tym były prezes zarządu spółki Konrad Kąkolewski oraz byłe kierownictwo Idea Banku. Poszkodowanych w sprawie jest ponad 9 tys. obligatariuszy, którzy stracili prawie 3 mld zł. Akt oskarżenia liczy 1200 stron, a akta zawierają 1600 tomów.
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Rynek i konsument
Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie sposobu rozpoznawania kosztów w przypadku zbycia przedmiotu wkładu niepieniężnego, co daje temu orzeczeniu walor precedensowego. Co prawda, sprawa dotyczyła kwestii interpretacji indywidualnej, jednakże może mieć ona swoje przełożenie na praktykę organów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
23.02.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki Finanse
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez usprawnienie procesów inwestycyjnych zwiększających dostępność pojemności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.02.2022
Rynek Prawo gospodarcze

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.
Mateusz Waberski Norbert Frosztęga
23.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Po wyroku Sądu UE niezależność UOKiK pod znakiem zapytania

Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne
Komisja Europejska ma ocenić, czy polscy politycy mają wpływ na rozstrzygnięcia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a państwowe spółki mogą liczyć na pobłażliwe traktowanie przez ten urząd. Zobowiązał ją do tego Sąd Unii Europejskiej w wyroku dotyczącym PKP CARGO. Będzie to ważne rozstrzygnięcie dla wielu polskich firm, które może wywołać efekt domina.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Rynek Prawo gospodarcze Prawo unijne
Rząd chce, aby morskie farmy wiatrowe, które budowane są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, spełniały odpowiednie wymogi. Dotyczy to także zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. We wtorek przyjął projekt noweli ustawy o bezpieczeństwie morskim w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.02.2022
Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów przypomina, że możliwość tworzenia grup VAT to istotne uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wskazuje, że jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak VAT i brak faktur wewnątrz grupy czy elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym.
Krzysztof Koślicki
22.02.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ulga IP Box pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną, 5-proc. stawką podatku. Jej celem była poprawa atrakcyjności prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Podatnicy często natrafiali jednak na mur w postaci niekorzystnej praktyki organów podatkowych – piszą Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk z ID Advisory.
Jagoda Trela Sebastian Stefańczyk
22.02.2022
Ordynacja CIT PIT
Pracownik Santander Bank Polska, mimo zakończenia pracy w tej instytucji, posiadał nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i mógł dzięki temu przeglądać znajdujące się na profilu płatnika dane pracowników banku. Bank został ukarany za spóźnione zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Prawo pracy RODO
Oczywiście bezpodstawne jest przyjęcie, że poszkodowany nie może wykazać wysokości szkody na podstawie określonych przez biegłego kosztów hipotetycznej naprawy auta - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchyliła prawomocny wyrok. SN uznał, że odszkodowanie się należy w pełnej wysokości i nie może być uwarunkowane naprawą pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Oferta ubezpieczycieli dla księgowych prowadzących biura rachunkowe rozpoczyna się od 50 tys. zł i może wynosić nawet kilka milionów złotych. Obowiązkowa polisa OC nie obejmuje jednak wszystkich czynności i nie daje kompleksowej ochrony - trzeba dokupować ubezpieczenia dobrowolne. Księgowi mają jednak wątpliwości, na ile obecne ubezpieczenia chronią właścicieli biur rachunkowych.
Wiesława Moczydłowska
22.02.2022
Rachunkowość Polski Ład

Tysiące mieszkań spółdzielczych nadal w luce prawnej

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat pracują nad dwoma różnymi projektami, które mają wyprostować sytuację prawną przeszło połowy miliona mieszkań własnościowych w blokach spółdzielczych stojących na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Żaden nie jest jednak doskonały. Pierwszy w ogóle nie dotyczy gruntów, a drugi jest bardzo kosztowny.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Estoński CIT miał w założeniu obniżyć stawkę efektywnego opodatkowania dochodu. Problemem – jak się właśnie okazało – jest jednak stosowanie przepisów przez administrację skarbową. Prowadzi ono do dyskryminacji podmiotów wypłacających zaliczki na poczet dywidendy. Ich opodatkowanie, w porównaniu do wspólników wypłacających dywidendy, jest kilkukrotnie wyższe.
Krzysztof Koślicki
22.02.2022
CIT PIT Doradca podatkowy Finanse
Niedługo po zawarciu umowy nowa pracownica, prywatnie żona prezesa zarządu, stała się niezdolna do pracy z uwagi na ciążę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa została zawarta dla pozoru i jej jedynym celem było uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Sąd jednak nie zgodził się z organem, ponieważ wykazano, że pracownica faktycznie wykonywała swoje obowiązki.
Dorian Lesner
22.02.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów. Chodzi o rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 oraz odpady. Zdaniem resortu finansów, rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku i skuteczną walkę z szarą strefą. Wpłynie też na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Krzysztof Koślicki
21.02.2022
VAT Doradca podatkowy

NSA: Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Dodatnia wartość firmy – goodwill, rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Potwierdził to w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
21.02.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski