Obostrzenia na granicach nie zniechęciły zdeterminowanych podróżnych, którzy wykupili bilety lotnicze i zagraniczne wczasy na Święta Wielkanocne. Jednak podlegać będą oni - dorośli jak i dzieci - kwarantannie. Nakazów nie stosuje się, jeśli turyści zrobią test po powrocie w ciągu 48 godzin. Wtedy mają prawo do zwolnienia z tej 10-dniowej kwarantanny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.04.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Pisanki, pisklaki, kurki to nieodłączne symbole rozpoczynających się Świąt Wielkanocnych. Wiele polskich sklepów powoli ale rezygnuje ze sprzedaży "trójek", czyli jaj z chowu klatkowego. W części sklepów można je jednak nadal kupić, a w covidzie szczególnie kuszą "specjalnymi" cenami. Tymczasem w Unii coraz głośniej o przyszłym zakazie sprzedaży jaj z klatek.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
03.04.2021
Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Resort finansów opublikował w piątek kolejne objaśnienia podatkowe. Nowe dokumenty dotyczą metody porównywalnej ceny niekontrolowanej i korekty cen transferowych. Objaśnienia odnoszą się do przepisów, które weszły w życie w styczniu 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
02.04.2021
CIT PIT Rachunkowość
Do wydania interpretacji podatkowej wystarczy sam opis usługi. Fiskus nie może domagać się od podatnika określenia i podania numeru PKWiU i uzależniać od tego udzielenia odpowiedzi. Zwłaszcza, że błąd z kwalifikacji usługi, skarbówka potem mogłaby wykorzystać przeciwko podatnikowi i pozbawić go ochrony wynikającej z interpretacji.
Krzysztof Koślicki
02.04.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Polski Fundusz Rozwoju przekazał już instytucjom finansowym zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi ponad 216 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2020 rok. Do 15 kwietnia br. zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 900 tysięcy uczestników PPK.
Małgorzata Jankowska
02.04.2021
Prawo pracy PPK

Prof. Dowgier: Wyrok TK w zakresie podatku od nieruchomości to żadna rewolucja

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Nie jest prawdą, że po wyroku TK nieruchomości, które aktualnie nie są faktycznie wykorzystywane do biznesu, będą podlegały opodatkowaniu niższą stawką. W uzasadnieniu orzeczenia wprost wskazano, że związek z działalnością gospodarczą może mieć charakter faktyczny lub potencjalny. Ta potencjalność jest kluczowa – tłumaczy dr hab. Rafał Dowgier, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier
02.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Szpital działał w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały należały do powiatu. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia członków rady nadzorczej należało więc do zakresu gospodarowania mieniem publicznym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał więc, że osoby te pełniły funkcje publiczne, a informacje o ich zarobkach podlegały udostępnieniu.
Dorian Lesner
02.04.2021
Spółki Finansowanie zdrowia RODO
Rząd zapowiedział pomoc najemcom w galeriach handlowych. Wsparcie ma polegać między innymi na automatycznej, 80 proc. obniżce czynszu w okresie obowiązywania zakazu handlu, najemcy mają też płacić połowę czynszu przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu. Wynajmujący protestują. Dowodzą, że propozycje rządu są bezprawne, bo ingerują w swobodę kształtowania umów.
Robert Horbaczewski
02.04.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma już gotowy projekt zmian w Kodeksie pracy oraz w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mają umożliwić pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Zdaniem ekspertów, przy tej okazji uregulować trzeba też kwestię narkotyków. Przede wszystkim jednak ustalić, jakie normy i do kogo będą stosowane.
Grażyna J. Leśniak
02.04.2021
Prawo pracy BHP
Zwiększenie odporności banków i domów maklerskich na wypadek wystąpienia kryzysu na rynku finansowym to cel podpisanej w czwartek przez prezydenta nowelizacji Prawa bankowego i innych ustaw. Prawo bankowe ma objąć swoim zakresem finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które choć mogą być jednostkami dominującymi grup bankowych, nie są obecnie objęte nadzorem finansowym.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Kubicka-Żach
01.04.2021
Rynek i konsument Finanse
Kolejne nowelizacje ustaw podatkowych sukcesywnie przerzucają na podatników obowiązki w zakresie weryfikacji statusu podatkowego kontrahentów. Należyta staranność w doborze kooperantów wymagana jest już nie tylko w obszarze podatku VAT, ale też coraz szerzej wchodzi na „salony” podatków dochodowych - pisze Izabela Wiewiórka z kancelarii Wolf Theiss.
Izabela Wiewiórka
01.04.2021
CIT Doradca podatkowy
Ostatni rok pokazał, że szybka cyfryzacja jest możliwa, i to z sukcesem. Ta rewolucja technologiczna nie byłaby realna bez wielkiej zmiany mentalnej, jaka dokonała się wśród decydentów niemal wszystkich segmentów rynku. Wszyscy przekonali się do zdalnych spotkań, elektronicznych podpisów czy obiegu dokumentów w chmurze, a to otwiera przed nami kolejne możliwości - mówi Marcin Kleina,
Jolanta Ojczyk
01.04.2021
Nowe technologie LegalTech
W sytuacji, gdy ubezpieczony po pożarze wykonał określone roboty sam, a więc systemem gospodarczym, to nie ma podstaw, aby do wartości tych robót doliczać podatek VAT - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Dlatego, że przyznanie odszkodowania w wysokości obejmującej ten podatek prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia ubezpieczonego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2021
Prawo cywilne BHP Budownictwo

Od 1 kwietnia w warszawskim sądzie specjalny wydział do spraw frankowiczów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Początkowo sprawami frankowymi ma zajmować się 15 - 16 orzeczników. Liczba sędziów może jednak ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Już w tej chwili w warszawskim sądzie okręgowym prowadzonych jest ponad 21 tys. spraw, w tym 435 w drugiej instancji. A sędziowie spodziewają się, że będzie ich znacznie więcej po spodziewanej uchwale Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
01.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – to definicja pracy zdalnej z projektu, do którego dotarło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów, stanowi on w 80 proc. powtórzenie przepisów o telepracy.
Grażyna J. Leśniak
01.04.2021
Prawo pracy BHP
W obliczu skali pandemii opracowanie przez naukowców leków i szczepionek, które pomogą pokonać wirusa oraz ich wyprodukowanie stało się najwyższym priorytetem. Warto wiedzieć, że w obliczu wojny prowadzonej z wirusem, państwa mają możliwości zastosowania nadzwyczajnego instrumentu prawnego wobec posiadaczy patentów, jakim jest licencja przymusowa - pisze Karolina Marciniszyn,
Karolina Marciniszyn
01.04.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus szczepienia

Po wyroku TK firmy nie muszą czekać na zmianę przepisów, by odzyskać podatek

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest więc duża szansa na odzyskanie zapłaconego podatku. Trzeba jednak się śpieszyć, bo wnioski o wznowienie postępowania można składać tylko do 3 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
01.04.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Spółki
Projekt ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym czeka już na drugie czytanie. Posłowie nie poparli praktycznie żadnej z poprawek zgłoszonych przez deweloperów. A ci nie mają wątpliwości, że nowe przepisy, są zbyt rygorystyczne i spowodują wzrost cen mieszkań, ale także wyeliminowanie z rynku małych i średnich deweloperów
Jolanta Ojczyk
01.04.2021
Rynek i konsument Budownictwo
Przyjęcie przez Parlament Europejski Rezolucji dotyczącej należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw to jeden z ważnych kroków na drodze do przestrzegania praw człowieka oraz standardów środowiskowych w łańcuchu dostaw. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie prawie 25 mln osób doświadcza pracy przymusowej,
Agata Rudnicka
31.03.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wysokość kar nakładanych na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencję będzie w większym stopniu niż obecnie uzależniona od okresu naruszenia, za który odpowiada przedsiębiorca, kary będą proporcjonalne do długotrwałości naruszenia - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiając w środę zaktualizowane wyjaśnienia w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
31.03.2021
Ochrona konkurencji
Do 30 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 złotych przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za najwięcej złożonych wniosków w danym roku – to korzyści, jakie przewiduje NFOŚiGW dla gmin, które jeszcze w marcu zgłoszą się do współpracy.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Wnioskodawca chciał uzyskać adres prezesa zarządu, aby pozwać go i odzyskać pieniądze, które dłużna była mu spółka w upadłości likwidacyjnej. Z planu podziału majątku wynikało bowiem, że nie uzyska on zaspokojenia swoich wierzytelności. Organy administracji publicznej odmówił, ponieważ nie widziały interesu prawnego. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny
Dorian Lesner
31.03.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Projekt tzw. ustawy odległościowej, która ma zliberalizować i uelastycznić obecne uregulowania odległościowe, w tym budowy domów w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych, jest już gotowy i czeka na wpis do wykazu prac rządu - poinformowała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka. I dodała, że ma nadzieję, że jeszcze w II kwartale 2021 r. trafi do parlamentu.
Krzysztof Sobczak
31.03.2021
Budownictwo

Więcej czasu na CIT-8 i sprawozdania, ale nie dla wszystkich

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W Dzienniku Ustaw są już opublikowane rozporządzenia, które wydłużają terminy na rozliczenie rocznego CIT i sporządzenie sprawozdań finansowych. Okazuje się jednak, więcej czasu dostały nie wszystkie podmioty. Przedłużenie nie dotyczy m.in. sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Krzysztof Koślicki
31.03.2021
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Wywody niektórych ekonomistów przypominają narzekania, że źle zaprojektowany dom się zawalił. Pretensje należy kierować w takim wypadku do odpowiedzialnego za projekt architekta, zamiast utyskiwać na prawa fizyki. Ekonomistom zaś wydaje się umykać zasadnicza różnica pomiędzy umową rozumianą jako konstrukcja prawna a zamierzeniem ekonomicznym - przekonuje adwokat Marcin Szymański,
Marcin Szymański
31.03.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Zmiany w ustawie covidowej pozwolą na skorzystanie z voucherów nawet do dwóch lat od czasu, gdy miała się odbyć pierwotna impreza turystyczna. Jeśli ktoś do tej pory nie miał możliwości wykorzystania vouchera, oferujemy mu możliwość, żeby skorzystał z niego później. Ja namawiam, aby podczas wakacji korzystać z uroków Polski, wspierać turystykę krajową - mówi Andrzej Gut-Mostowy,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne Koronawirus a prawo
Polski rynek handlu internetowego jest już wart 70 miliardów złotych, a na jego rozwój duży wpływ ma epidemia koronawirusa. Jednak firmy działające w branży za moment staną przed problemem rozliczenia podatków. 1 lipca diametralnie mają się zmienić zasady opodatkowania VAT transakcji zawieranych w sieci. Problem jednak w tym, że po projekcie nowelizacji... ślad zaginął.
Krzysztof Koślicki
31.03.2021
VAT Doradca podatkowy

W kwietniu rząd uruchomi tarcze dla poszkodowanych branż

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
Przedsiębiorcy poszkodowani przez trzecią falę pandemii będą mogli starać się o zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i mikropożyczki. Pomoc, tak jak dotychczas będzie uzależniona od kodu PKD - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję z tarczy finansowej 1.0 dla firm objętych tarczą 2.0.
Jolanta Ojczyk
30.03.2021
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa Tarcza finansowa
Sejm przyjął we wtorek senackie poprawki o charakterze legislacyjnym do noweli ustawy o transporcie kolejowym, wdrażającej przepisy UE. Nowela zakłada wdrożenie dyrektyw europejskich do polskich przepisów związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym w Unii Europejskiej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Prawo unijne
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych postanowił sprawdzić, dlaczego litewski serwis handlowy Vinted wymaga od handlujących na nim osób przedstawiania kopii dowodów osobistych. Ponieważ platformę tę prowadzi spółka zarejestrowana na Litwie, UODO prosi o współpracę w tej sprawie litewski organ nadzorczy.
Krzysztof Sobczak
30.03.2021
Rynek i konsument RODO