Inspekcja Handlowa oraz straże gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły wypisywać mandaty sprzedawcom, którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego ma być przyjęta jeszcze w tym roku.
Krzysztof Koślicki
17.05.2022
VAT Akcyza Administracja publiczna
Większość kontrolowanych spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim prowadziła działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. NIK podkreśla, że w latach 2018-2020 nadzór właścicielski samorządów nad spółkami najczęściej miał charakter formalny. Stąd liczne nieprawidłowości w ich działalności.
Robert Horbaczewski
17.05.2022
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza
Gdy mają miejsce nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, krajowe zasady procesowe nie mogą sprzeciwiać się prawom, które jednostki wywodzą z prawa Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że zasada skuteczności wymaga skutecznej kontroli potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umownych.
Krzysztof Sobczak
17.05.2022
Rynek i konsument Prawo unijne
Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.
Krzysztof Koślicki
17.05.2022
Ordynacja CIT PIT VAT
Zaniżanie kosztów wynajęcia samochodu zastępczego, zbyt krótki czas jego udostępniania, niekorzystne warunki najmu – takie problemy są zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez klientów zakładów ubezpieczeń. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny postanowił więc wszcząć postępowania wyjaśniające wobec 4 spółek i sprawdzić, na jakich warunkach zapewniają one pojazdy zastępcze.
Krzysztof Sobczak
16.05.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Można samodzielnie dokonywać wykładni Karty Praw Podstawowych UE - twierdzą niektórzy eksperci. Jest to jednak ryzykowne. Bezpieczne rozwiązanie mogłoby przynieść dopiero uchwalenie poselskiego projektu ustawy w sprawie COVID-19. Zdaniem prawników, ma on szansę wejść w życie już jesienią br. i pozwolić pracodawcom pytać o szczepienie przeciw COVID-19 lub wynik testu.
Grażyna J. Leśniak
16.05.2022
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Przy zbyt dużej liczbie spraw i małej przepustowości Urzędu Patentowego, nawet najlepsze legislacyjne rozwiązania mogą zwyczajnie nie zadziałać. O ile więc zmiany w kierunku przyspieszenia procesów należy ocenić co do zasady pozytywnie, to jednak trudno stwierdzić, na ile faktycznie przełożą się one na szybsze zakończenie postępowań, zakładając, że obłożenie po stronie urzędu nie ulegnie zmianie.
Joanna Matczuk
16.05.2022
Prawo gospodarcze
Plany miejscowe pozostaną. Zniknie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zastąpi plan ogólny gminy. Zmienią się także zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Takie zmiany mają zostać wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rząd chce, aby nowe przepisy weszły w życie na początku 2023 r.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.05.2022
Samorząd terytorialny Nieruchomości
Samorządy mogą dostarczyć radcom i adwokatom narzędzi do ochrony tajemnicy zawodowej, czyli informacji powierzonych przez klienta, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie standardów cyberbezpieczeństwa. Dzięki nim prawnik, wybierając określone narzędzia, mógłby potwierdzić, że nie tylko jest ono dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, ale też spełnia wymagania korporacyjne w zakresie ochrony informacji.
Patrycja Rojek-Socha
16.05.2022
Prawnicy Nowe technologie RODO

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo
„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.
Joanna Maj
16.05.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Niedawny wyrok NSA wskazuje jednoznacznie – wbrew temu, co uważa skarbówka - że podatnik ma prawo dokumentować wydatki w formie elektronicznej. Rozporządzenie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest natomiast mniej ważne, niż ustawa o PIT i ordynacja podatkowa. Podatnik nie musi więc na siłę zbierać dokumentów papierowych, by rozliczyć koszty uzyskania przychodów.
Krzysztof Koślicki
16.05.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Popełnianie przestępstw za pomocą gier komputerowych jest ograniczone - można uspokoić graczy. Użytkowników spotka kara, gdy dokonają cyberstalkingu, oszustwa albo włamania do cudzego systemu informatycznego. Ale przekazanie lub wyrzucenie cudzej zbroi lub miecza wirtualnego przez cudzego awatara, jest pozbawieniem władztwa informatycznego, a nie prawnego, czyli to nie kradzież - uważają prawnicy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2022
Prawo karne Nowe technologie
Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.
Dorian Lesner
14.05.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Samochód użyczony armii ukraińskiej musi mieć OC i zieloną kartę. Jeśli samochód zostanie zniszczony, trzeba go wyrejestrować i dopiero to zwalnia z zakupu polisy OC, ale udowodnienie zniszczenia nie musi być proste. Kluczową sprawą może okazać się przyjęta forma przekazania naszego pojazdu – z punktu widzenia ubezpieczeń i ewentualnej odpowiedzialności cywilnej.
Regina Skibińska
14.05.2022
Ukraina
Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, już 16 maja ma zostać odwołany stan epidemii. Planowane jest “zastąpienie” go stanem zagrożenia epidemicznego. Warto więc zapytać o skutki tej potencjalnej zmiany w sferze podatków, w tym o jej wpływ na obowiązki informacyjne w zakresie raportowania schematów podatkowych – piszą Konrad Kurpiewski i Agata Śliwińska z PwC.
Agata Śliwińska Konrad Kurpiewski
13.05.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Niedawna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych nie rozwiązała problemu osób, które mają prawomocne wyroki sądowe potwierdzające brak prawa do tego świadczenia z powodu nierozwiązania stosunku pracy. Zmienił się stan prawny w tym zakresie, a nie stan faktyczny – twierdzą prawnicy. Dlatego osoby, które chcą skorzystać na zmianie prawa, powinny złożyć nowe wnioski do ZUS.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2022
Emerytury i renty
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza nowe regulacje związane z funkcjonowaniem grup spółek oraz zmiany w zakresie zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami kapitałowymi. To właśnie zakresu nadzoru dotyczy znaczna ilość zmian dotyczących Rady Nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - pisze radca prawny Paweł Jakubowski.
Paweł Jakubowski
13.05.2022
Spółki Prawo gospodarcze
Mimo zniesienia pandemii dalej będzie obowiązywało ograniczenie z ustawy covidowej dotyczące zebrań we wspólnotach oraz walnych zgromadzeń w spółdzielniach. Prawnicy uspokajają, że jednak można uniknąć paraliżu decyzyjnego. Zawsze właściciele i spółdzielcy będą mogli spotkać się stacjonarnie i porozmawiać, bo zniesiono ograniczenia sanitarne dotyczące spotkań.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.05.2022
Koronawirus a prawo Nieruchomości
Skazanie przez sąd karny przedstawiciela związku zawodowego za odmowę przyjęcia 15 nowych osób do grona członków związku stanowiło naruszenie swobody zrzeszania się - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że intencją skarżącego nie było permanentne odrzucenie ich kandydatur, lecz wstrzymanie się z procedurą przyjmowania nowych członków do kolejnego walnego zebrania.
Katarzyna Warecka
13.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
​Za nami kolejny akt rewolucji podatkowej: Sejm przyjął zmiany do Polskiego Ładu. Ustawą zajmie się teraz Senat. Być może jeszcze pod koniec maja nowelizacja zostanie podpisana przez Prezydenta. W efekcie od 1 lipca zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej.
Piotr Juszczyk
12.05.2022
CIT PIT Rachunkowość
Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE. Zdaniem autorów, zmiana jest konieczna, bo inwestorzy mają niezawinione opóźnienia w realizacji tych inwestycji, które mogę skutkować tym, że zakłady energetyczne wypowiedzą umowy przyłączeniowe.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Prawo gospodarcze
Umieszczenie podmiotu wspierającego agresję Rosji na Ukrainę na liście sankcyjnej MSWiA oznacza dla jego pracowników natychmiastowe odebranie źródła utrzymania i innych świadczeń. I nie mogą oni wystąpić o zaspokojenie roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zdaniem RPO, który interweniuje w tej sprawie, przepisy powinny przewidywać ochronę praw pracowniczych.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Prawo pracy Ukraina
Sejm rozpoczął w czwartek prace nad projektem nowelizacji prawa geologicznego i górniczego przewidującym zniesienie organu nadzoru górniczego – dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Jego zadania przejmie Wyższy Urząd Górniczy.
Ret
12.05.2022
Środowisko BHP
Wzmocnienie praw konsumentów i ułatwienie transgranicznego świadczenia usług finansowych na jednolitym rynku - to główne cele proponowanych przez Komisję Europejską zmian w obowiązujących obecnie przepisach unijnych dotyczących sprzedaży konsumentom usług finansowych online. M.in. informacje o ofertach i umowy mają być umieszczane w widocznych miejscach.
Krzysztof Sobczak
12.05.2022
Rynek i konsument Finanse Prawo unijne
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Obecnie analizowane są umowy i praktyki m.in. OSM Łowicz oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Prawo do tego typu kontroli przyznała urzędowi nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.05.2022
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Im bliżej daty wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej, tym robi się wokół niej coraz bardziej gorąco. Do Sejmu trafił właśnie projekt, by przesunąć ten termin o rok. Podobny postulat mają też deweloperzy. Ostrzegają, że regulacja jest pełna wad i trudno będzie ją realizować w praktyce. A jeśli wejdzie w życie, w górę też pójdą ceny mieszkań. Uważają też, że obecnie jest bardzo zły moment na rewolucję na rynku.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.05.2022
Rynek i konsument Budownictwo Finanse

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza
Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.
Eliza Iwaniszyn
12.05.2022
Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza
Jeśli rząd nie zapanuje nad tworzonym prawem, to minister zdrowia oraz minister rodziny i polityki społecznej odbiorą pracodawcom i Polakom już od 16 sierpnia 2022 r. możliwość wykonywania pracy zdalnej. Taki będzie skutek projektowanych przez nich przepisów: rozporządzenia o odwołaniu stanu epidemii i projektu nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającego pracę zdalną.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2022
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Od 30 maja wchodzą w życie ważne zmiany przepisów dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. Wprowadzenie jednego progu liczby głosów zamiast dwóch przyjęte zostało pozytywnie, ale część zmian nie wydaje się jednak właściwa - pisze Szymon Kaczmarek, wspólnik zarządzający w kancelarii Loewen Legal Hub.
Szymon Kaczmarek
12.05.2022
Spółki
Samorząd radców prawnych, podobnie jak adwokacki, intensywnie pracuje nad zmianami w swoich zasadach etyki. Jest szansa, że zostaną przyjęte już na początku lipca br. - podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu. Mają dotyczyć także informowania o działalności, rozważane jest wprowadzenie definicji reklamy i uregulowanie kwestii związanych z promowaniem się w sieci.
Patrycja Rojek-Socha
12.05.2022
Prawnicy Rynek i konsument
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski