Do tych najważniejszych błędnych lub brakujących przepisów sędziowie Sądu Najwyższego zaliczyli: odpowiedzialność z podwójnej polisy OC, unieważnienie umowy, która narusza praktyki rynkowe, przywrócenie prawa do ogródka działkowego, brak przepisu w ustawie deweloperskiej, a także zakaz wyodrębniania więcej niż dwóch lokali.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2019
Za sprawą nowelizacji Prawa własności przemysłowej odpowiedzialność za bezprawne używanie znaku towarowego może ponieść także pośrednik z którego usług korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego. Może nim być dzierżawca hal targowych, ale też agencja reklamowa czy kurier dostarczający przesyłkę z podrobionym towarem - pisze Dariusz Piróg
Dariusz Piróg
27.06.2019
Prawo gospodarcze
Kto nie złoży wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni, zapłaci 1000 zł kary. Takie zmiany w prawie o ruchu drogowym przewiduje nowelizacja ustawy o… utrzymaniu porządku w gminach. Dotkną one i firmy, i osoby fizyczne.
Jolanta Ojczyk
27.06.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Bez poprawek Senat przyjął w środę ustawę regulującą zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy wprowadzą także kary za fałszowanie informacji o żywności. Mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019

Senat poparł zamrożenie cen energii na cały 2019 r.

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
Ceny prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mają być zamrożone przez cały 2019 rok. Senat przyjął w środę bez poprawek nowelizację ustawy w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy

TK: Drukarz mógł odmówić usługi fundacji LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze
Przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny, odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do głośnej sprawy drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania plakatu zamówionego przez fundację osób LGBT.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze

Rzecznik do SN: Kredyt spłacony, koszty powinny być obniżone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
W przypadku spłaty całego kredytu konsumenckiego przed terminem powinno nastąpić obniżenie wszystkich jego możliwych kosztów, w tym prowizji bankowej - uważa rzecznik praw obywatelskich, który takie stanowisko przedstawił Sądowi Najwyższemu, badającemu pytanie prawne jednego z sądów.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie wciąż niedoceniane

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Partnerstwo Publiczno-Prywatne może być realizowane także w inwestycjach dotyczących infrastruktury transportowej. Według ekspertów nie tylko w drogach, ale też tunelach, mostach, portach, lotniskach. A także w mniejszych obiektach takich, jak wiaty przystankowe czy parkingi.
Sylwia Gortyńska
26.06.2019
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Unijne dotacje wciąż słabo odporne na wyłudzenia

Administracja publiczna Finanse Compliance
Normy regulujące wydatkowanie środków unijnych wymagają doprecyzowania. Zdaniem ekspertów dotyczy to zwłaszcza realizacji zamówień, sposobu ustalania powiązań między przedsiębiorstwami, osiągania wskaźników projektu i sposobu komunikowania się z instytucjami oraz zatwierdzania zmian.
Grażyna J. Leśniak
26.06.2019
Administracja publiczna Finanse Compliance
Rząd postanowił obniżyć w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz dodać do niego nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi. O takich zmianach w przyjętym tydzień temu projekcie Rada Ministrów zdecydowała we wtorek na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Krzysztof Sobczak
25.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

W przyszłym roku kolejny spis rolny

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzony ma być w Polsce spis rolny. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 roku, a udział w spisie będzie obowiązkowy.
Krzysztof Sobczak
25.06.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Praktyka bankowości i finansowania projektów kancelarii Wardyński i Wspólnicy doradzała głównym obligatariuszom w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy OT Logistics. To notowany na giełdzie w Warszawie największy w Polsce i jeden z największych w Europie przewoźników zajmujących się żeglugą śródlądową.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Spółki Prawo gospodarcze
W 2017 r. pomoc publiczna dla przedsiębiorców wyniosła 40,9 mld zł. Coraz większe wsparcie, np. na inwestycje, trafia do mikro, małych i średnich firm. Najwięcej pieniędzy otrzymały: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Telewizja Polska. W 2018 r. pomoc była już jednak znacznie niższa i wyniosła 26 mld zł.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Spółki Małe i średnie firmy Finanse
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uważa, że LIBOR nie musi zniknąć. Brytyjski odpowiednik KNF może zobowiązać administratora stawki i banki do jego publikowania jeszcze przez 5 lat.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Finanse Kredyty frankowe
Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nominowali Prawo.pl do konkursu Dobry Wzór w kategorii usługi. Docenili projekt serwisu, w tym jego layout, i sposób w jaki odpowiada na potrzeby odbiorców.
Prawo.pl
25.06.2019
Konkurencja nie może być uczciwa, jeżeli przedsiębiorca zdobywa kontrakty dzięki łapówkom. Jednak różnicowanie za to kar w zależności od tego kto jest właścicielem, może być odczytywane jako preferowanie własności państwowej czyli uznanie, że korupcja w spółkach z większościowym udziałem państwa jest bardziej szkodliwa
Michał Romanowski
25.06.2019
Prawo karne Spółki Compliance
Prawnicy nie mają wątpliwości, że wymagane przez Unię zmiany w stawkach WIBOR i LIBOR spowodują konieczność aneksowania umów kredytowych. Trzeba bowiem będzie do nich wpisać nowe wskaźniki, określające wysokość oprocentowania. Eksperci postulują przygotowanie ustawowego rozwiązania, by na rynku nie doszło do chaosu.
Jolanta Ojczyk
25.06.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
27 proc. produktów przebadanych przez Komisję Europejską miało różnych skład w różnych krajach UE. W składzie markowych produktów spożywczych nie znaleziono żadnych dowodów na podział na Wschód i Zachód. To nie zmienia faktu, że często produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu nie mają jednakowego składu. Takie działanie będzie ścigane.
Jolanta Ojczyk
24.06.2019
Prawo gospodarcze
Firmy w coraz szerszym zakresie stosują różnego rodzaju narzędzia, które pomagają im działać zgodnie z prawem i procedurami. Polityka compliance staje się coraz ważniejszą kwestią w ich działalności. Takie m.in. wnioski płyną z zakończonej właśnie w Warszawie dwudniowej konferencji Telfa Spring Conference.
Krzysztof Koślicki
24.06.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze Finanse RODO
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że zapłata kary umownej nie może być kosztem uzyskania przychodów. Odliczenie nie przysługuje także firmie, która dostarczyła zamówione towary po terminie – nawet jeśli były one sprawne i nie miały wad. Zdaniem skarbówki, przepisy o karach trzeba interpretować ściśle.
Krzysztof Koślicki
24.06.2019
PIT Małe i średnie firmy
Analizujemy propozycje wszystkich stron, które dotkną dyrektywy odpadowe i plastikowa. W wakacje przedstawimy założenia przepisów implementujących je do polskiego prawa – zapowiedział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Szczegółów jednak nie zdradził. Pewne jest, że firmy, które wykorzystują opakowania z recyklingu, będą lepiej traktowane.
Jolanta Ojczyk
24.06.2019
Środowisko
Marzenia o wizycie na Bahamach można spełnić łatwiej, niż się wydaje. Wiele polskich statków pływa pod tzw. wygodną banderą - zarejestrowane są w kojarzącym się z piratami Nassau, Panamie lub na Cyprze. Ta powszechna praktyka może nieść ze sobą konsekwencje prawne, np. gdy na statku dojdzie do popełnienia przestępstwa.
Monika Sewastianowicz
22.06.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rząd przyspiesza z nowym prawem zamówień publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach - to jeden z celów zmian w Prawie zamówień publicznych, którego projekt został w piątek zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Mają one też spowodować, że pieniądze w systemie zamówień wydawane będą w sposób uwzględniający np. wzrost innowacyjności.
Krzysztof Sobczak
21.06.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Nie będzie porozumienia o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku, której głównym celem jest eliminowanie paliw stałych. Zostało ono zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. - Na szczycie UE zabezpieczyliśmy interesy polskich obywateli - powiedział polski premier.
Krzysztof Sobczak
21.06.2019
Środowisko
Nie na żądanie klienta, ale z urzędu, deweloper będzie musiał przekazać zainteresowanemu prospekt informacyjny sprzedawanej nieruchomości. Sam dokument ma zawierać więcej informacji, aby klient mógł podjąć trafną decyzję – przewiduje projekt nowelizowanej ustawy deweloperskiej.
Robert Horbaczewski
21.06.2019
Rynek i konsument Budownictwo
RODO, AML, planowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to inteligentne regulacji, które nie mówią co zrobić, a jedynie pokazują kierunki działania. Ich stosowanie wymaga rzeczywistego, stabilnego, ostrożnego i racjonalnego zarządzania. Pomóc w tym może wdrożenie systemu zarządzania zgodnością, czyli compliance – mówi Piotr Welenc
Jolanta Ojczyk
20.06.2019
RODO Compliance

Nie zawsze bukmacher zapłaci za błędy

Prawo cywilne Rynek i konsument
Choć w branży hazardowej też obowiązują regulacje konsumenckie, to z regulaminów zakładów wzajemnych wynika, że gracz nie skorzysta na żadnym poważniejszym błędzie bukmachera. Powództwa z żądaniem wygranych w zawodach z pomylonymi kursami są najczęściej oddalane. Na niekorzyść graczy działa też ich chytrość oraz duże doświadczenie w obstawianiu.
Michał Kosiarski
20.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że ujawnianie numeru PESEL w podpisie kwalifikowanym narusza prywatność i RODO. Sugeruje Ministrowi Cyfryzacji odejście od tej praktyki na rzecz, np. pieczęci elektronicznej.
Jolanta Ojczyk
19.06.2019
RODO
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym zakłada skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Z tych przepisów wyłączono szpitale, które są dłużnikami. Dla lecznic nie wzrosną także odsetki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.06.2019
Opieka zdrowotna
Z danych Rzecznika Finansowego wynika, że rośnie liczba wniosków o interwencję w związku z nieprzestrzeganiem przez banki przepisów o nieautoryzowanych transakcjach. W 2016 r. było ich 83, a w 2018 r. - 246. Zdaniem rzecznika banki powinny wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia autoryzacyjne, a ustawodawca rozważyć doprecyzowanie przepisów.
Jolanta Ojczyk
18.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski