Spółka, której rachunki bankowe zablokował komornik, może nie mieć wolnych środków na pokrycie...
Aleksandra Partyk
31.05.2018
Małe i średnie firmy
Budynek rekreacyjny, nawet nie wymagający pozwolenia lub zgłoszenia, postawiony wbrew miejscowemu...
Marek Sondej
31.05.2018
Budownictwo
Kaucja gwarancyjna może wpłynąć negatywnie na koszty funkcjonowania firm działających z godnie z...
Jolanta Ojczyk
31.05.2018
Środowisko
Rada gminy ograniczając handel alkoholem w godzinach nocnych nie może faworyzować stacji benzynowej...
Robert Horbaczewski
31.05.2018
Małe i średnie firmy
Budynek gospodarczy nie musi towarzyszyć budynkowi mieszkalnemu. Jednak mogą wystąpić pewne...
Martyna Sługocka
30.05.2018
Budownictwo
Jeżeli projekt ustawy zostanie uchwalony do lipca, to możliwe, że spółka powstanie w ciągu kilku...
Dorian Lesner
30.05.2018
Budownictwo
Lokale w Mieszkaniu plus będą mogły być oddane do użytku w stanie deweloperskim lub pod klucz....
Dorian Lesner
30.05.2018
Budownictwo
Ministerstwo zyska kompetencje w zakresie kartografii, geodezji i infrastruktury informacji...
Dorian Lesner
30.05.2018
Budownictwo
W tym roku odnotowano 63 pożary wysypisk i składowisk śmieci i odpadów. W zależności od rodzaju...
PAP
30.05.2018
Środowisko
We wtorek rząd przyjął nowelizację prawa wodnego, która przyspieszy wydawanie pozwoleń...
Jolanta Ojczyk
29.05.2018
Środowisko
Obowiązkowy monitoring, kontrole bez uprzedzenia i wysokie kary dla tych, u których wielokrotnie...
29.05.2018
Środowisko
W ostatnim czasie płoną przede wszystkim te odpady, które zgodnie z prawem powinny być poddawane...
29.05.2018
Środowisko
Na początku 2019 r. powstanie Krajowy Rejestr Zadłużenia. Trafią do niego firmy znajdujące się w...
Jolanta Ojczyk
29.05.2018
Spółkom, ale też spółdzielniom czy partiom politycznym, które mają cokolwiek wspólnego z...
Jolanta Ojczyk
29.05.2018
We wtorek Henryk Kowalczyk, minister środowiska, przedstawi na rządzie informacje w sprawie...
29.05.2018
Środowisko
Decyzja dotyczy dobudowy trzeciego pasa ruchu autostrady A2 między węzłami Poznań Zachód i Poznań...
PAP
29.05.2018
Budownictwo
Władze Gdańska nałożyły na spółkę Saur Neptun Gdańsk karę za nieprawidłową realizację umowy.Sprawą...
Dorian Lesner
29.05.2018
Środowisko
Komisja Europejska alarmuje, że ilość szkodliwych odpadów z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach...
PAP
29.05.2018
Środowisko
Sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Tak przewiduje projekt nowelizacji prawa upadłościowego.
Jolanta Ojczyk
28.05.2018
Dzięki unijnemu wsparciu CVI Dom Maklerski kupi nowe obligacje od innowacyjnych małych i średnich...
28.05.2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stacja ta może być kwalifikowana zarówno jako urządzenie...
Maciej Jastrzębski
28.05.2018
Budownictwo
Mieszkaniec gminy, któremu sarny i jelenie zniszczyły drzewa iglaste nie uzyska odszkodowania ani...
28.05.2018
Środowisko
Inwestorzy, którzy chcą budować mieszkania, będą musieli wziąć udział w konkursie - tłumaczył...
Dorian Lesner
28.05.2018
Budownictwo
Resort sprawiedliwości zapowiada dotkliwe kary finansowe dla wielkich korporacji ukrywających...
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2018
Środowisko
Jeżeli celem budowanego parkingu jest zapewnienie uczestnictwa w praktykach religijnych, to...
Dorian Lesner
28.05.2018
Środowisko
Plan restrukturyzacyjny przygotowany przez nadzorcę będzie raczej podobny do tego, co zaproponował...
Jolanta Ojczyk
28.05.2018
Jeżeli uchwała w sprawie wyrażenia zgody na montaż klimatyzatora na ścianie budynku nie uzyskała...
Marek Sondej
28.05.2018
Budownictwo
Nawet 50 mln zł kary dla firmy za przestępstwa i powodowanie szkód przewiduje przygotowywany przez...
PAP
25.05.2018
Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym będą musieli uzgadniać z administracją,...
Jolanta Ojczyk
25.05.2018
Na usunięcie drzew owocowych z pasa drogi niepublicznej z terenu wsi, o zwartej zabudowie, gmina...
25.05.2018
Środowisko