Po 1 lipca 2019 roku obligacje przestaną być prostym i tanim sposobem finansowania wewnątrzgrupowego. Do tej pory były instrumentem niemal tak elastycznym jak pożyczka. Nowe przepisy są regulacyjnym pokłosiem afery GetBacku i mają na celu w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów – tłumaczy Katarzyna Żółcińska, adwokat z Crido Legal.
Katarzyna Żółcińska
04.06.2019
Finanse
Już teraz Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP zajmuje się mediacjami, jest zatem dobrze przygotowany do prowadzenia postępowań ugodowych. Dlatego to właśnie ta instytucja będzie prowadzić nowe postępowania koncyliacyjne – mówi Joanna Knapińska, zastępca dyrektora departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Jolanta Ojczyk
04.06.2019
Zamówienia publiczne
Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadzają się, aby ponad 2,7 miliona osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mogło korzystać z takich samych praw jak konsumenci. Twierdzą, że taki przepis sprowadzi same problemy, także na przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
04.06.2019
Prawo cywilne
Nie doszło do wyzysku - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W polskim systemie dopuszcza się umowę regulującą wynagrodzenia pełnomocnika przez jej podniesienie do kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz powoda - stwierdził sąd i oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2019
Prawo cywilne Prawnicy Prawo gospodarcze
Pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozbiórek zabytków wpisanych do gminnej ewidencji wstrzymuje wydawanie wyroków. Wątpliwości sądu i Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczą braku ochrony właścicieli obiektów, które nie spełniają konstytucyjnych i konwencyjnych standardów. Ministerstwo kultury zapowiedziało zmianę przepisów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Zdaniem eksperta LEX Ochrona Środowiska, pod pojęciem emisje mieszczą się także inne energie, które mogą być wprowadzane do środowiska. Stanowiska w tej sprawie mogą być jednak odmienne.
Marek Gall
03.06.2019
Środowisko
4 539 zgłoszeń o utracie danych wpłynęło do do Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. W tylu przypadkach administratorzy uznali, że fakt ten mógł zaszkodzić osobom, których dane ujawniono. Zdaniem ekspertów to nie jest mało. Administratorzy wciąż jednak nie potrafią dobrze informować o wyciekach.
Jolanta Ojczyk
03.06.2019
RODO
Opłata za przejazd drogą jest pobierana oddzielnie od każdego odcinka. Dlatego każde jej nieuiszczenie podlega indywidualnej ocenie i kwalifikacji prawnej, jako odrębny delikty. Oznacza to, że organ może nałożyć kilka kar za przejazd jedną drogą – uznał NSA.
Dorian Lesner
02.06.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna
W lokalu solarium wywieszono tabliczkę z informacją o zniżce przy zakupie karnetu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że była to reklama i promocja usług, która jest zabroniona przez ustawę, której celem jest spadek liczby osób korzystających z solariów.
Dorian Lesner
01.06.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Oddział Zamknięty, De Mono, Papa Dance, Pectus, Piersi, Kat, Kombi, Alibabki, Czerwone Gitary czy Kapela Czerniakowska - to tylko niektóre zespoły, które toczyły spór o nazwę. Teraz czeka on liderów Budki Suflera. Prawnicy wskazują, że bez zgody Krzysztofa Cugowskiego, koncertów w mniejszym składzie raczej nie będzie.
Jolanta Ojczyk Jacek Górski
01.06.2019
Prawo gospodarcze
Sprostowanie prasowe nie ogranicza wolności prasy, odwrotnie zapewnia czytelnikom zapoznanie się z wieloma argumentami - wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Redaktor naczelny może liczyć na wygraną tylko wtedy, gdy prostujący popełni błędy formalne, ale on osobiście nie jest odpowiedzialny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2019
Prawo cywilne
Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w piątek 31 maja jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Komisja uznała, że powstały w wyniku fuzji bank nie spełniałby wymogów kapitałowych.
Agnieszka Matłacz
31.05.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Plus Bank ma kuratora

Prawo gospodarcze Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła w piątek 31 maja w Plus Banku kontrolowanym przez Zygmunta Solorza kuratora. Ma on zapewnić przepływ informacji między bankiem a urzędem. To już druga taka decyzja w maju.
Jolanta Ojczyk
31.05.2019
Prawo gospodarcze Finanse

Nowe stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC dla podmiotów leczniczych

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Zawody medyczne
1 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwzględnia ono już także minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia dla działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.05.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Kontrolerzy NFZ będą już mogli karać zza biurka

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nowe zasady kontroli przeprowadzanych zaczną obowiązywać od 1 czerwca. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia nie będą musieli się pojawić w placówce medycznej, skorzystają z systemu informatycznego, by wyjaśnić nieprawidłowości. Eksperci podkreślają, że przepisy nadają Funduszowi szerokie, nowe uprawnienia kontrolne
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
31.05.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Przepisy o informatyzacji postępowań w sądach administracyjnych już obowiązują

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W piątek 31 maja weszła w życie nowelizacja wprowadzająca informatyzację postępowań przed sądami administracyjnymi. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość wnoszenia pism procesowych nie tylko w postaci papierowej, ale również w formie dokumentu elektronicznego.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ustawodawca nie poprzestaje w dostarczaniu kolejnych rozwiązań prawnych, które mają przeciwdziałać wyłudzeniom w VAT. Ostatnia nowelizacja wprowadza jeden, wspólny rejestr podatników. Jest jednak pytanie, czy korzystanie z niego wystarczy do udowodnienia należytej staranności – piszą Patryk Bialic i Tomasz Bek
Tomasz Bek Patryk Bialic
31.05.2019
VAT Prawo gospodarcze
Umowa prywatyzacyjna wynegocjowana między spółką a ministerstwem, przewidująca sprzedaż przedsiębiorstwa była nieprecyzyjna. Dlatego sprawa wraca do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Trzeba rozstrzygnąć, czy rozbiórka to także nakłady - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.05.2019
Prawo cywilne
Wciąż nie ma wytycznych dotyczących kodeksów postępowania w ochronie danych osobowych i zasad działania podmiotów monitorujących. Bez nich nie można zatwierdzić branżowych kodeksów i ustalić kosztów ich funkcjonowania. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada, że jesienią przyjmie ostateczne wymogi.
Jolanta Ojczyk
31.05.2019
RODO
Skupujący roszczenia za szkody komunikacyjne mogą żądać zwrotu kosztów ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy, o ile jej zlecenie było uzasadnione. Tak uznał Sąd Najwyższy. Rzecznik Finansowy wskazuje, że uchwała to dobry znak. W SN czeka bowiem na rozstrzygnięcie wniosek w podobnej sprawie Aleksandry Wiktorow.
Jolanta Ojczyk
30.05.2019
Prawo cywilne

Zmiany w egzekucji sądowej - zaproszenie na szkolenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Postępowanie egzekucyjne i współpraca z komornikami sądowymi po wejściu w życie w 2019 r. nowych ustaw komorniczych - to temat szkolenia on-lie, które 14 czerwca przeprowadzi Marcin Świtkowski, doświadczony komornik sądowy z Warszawy.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Prawie 40 mln zł kary ma zapłacić Polkomtel za bezprawnie pobierane opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. „Czasoumilacz” czy „Serwis wyświetlacza”, nie mając na to wyraźnej zgody abonentów.
Krzysztof Sobczak
30.05.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Po ogłoszeniu opinii rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie frankowej powróciło pytanie: co dzieje się po unieważnieniu umowy? Odpowiedź zależy od rozstrzygnięcia sądu, a jego wyroki są różne. W najgorszym scenariuszu może się okazać, że konsument musi nagle spłacić pozostałą część kredytu lub rozpocząć kolejne procesy z bankiem.
Jolanta Ojczyk
30.05.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kary za fałszowanie faktur jak za zbrodnie

Prawo karne Ordynacja Prawo gospodarcze
Nowelizacja kodeksu karnego miała zaostrzyć kary na przestępstwa związane z pedofilią. Przy okazji zmienia jednak diametralnie cały system kar za fałszowanie faktur i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Orzeczenie grzywny będzie ograniczone, a fałszerze będą częściej trafiać do więzienia. W skrajnych przypadkach nawet na 20 albo 30 lat.
Krzysztof Koślicki
30.05.2019
Prawo karne Ordynacja Prawo gospodarcze
Przez wiele lat uważało się, że prewencja z obszaru compliance to domena sektora prywatnego. Tymczasem działania antykorupcyjne dotyczą też sektora publicznego. Dlatego cieszy mnie, że CBA szkoli urzędników - mówi Radosław Wywiał, compliance officer w Man Trucks&Bus.
Jolanta Ojczyk
30.05.2019
Compliance
Do manipulacji miało dojść na hurtowym rynku energii w 2018 r. Zawiadomienie złożył prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie wyjaśniające dotyczące znacznego wzrostu cen energii elektrycznej prowadzone było od grudnia ubiegłego roku.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2019
Rynek i konsument
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby firma PayU mogła udzielać tzw. kredytu płatniczego, czyli pożyczki na sfinansowanie zakupów. KNF wydała też dwie decyzje negatywne dla spółek starających się o status krajowej instytucji płatniczej.
Jolanta Ojczyk
29.05.2019
Finanse

Niedobór kadr, nie procedury słabą stroną sądów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Przyczyną niewydolności sądownictwa powszechnego nie jest słabość procedury cywilnej, ale braki kadrowe. Żadne uproszczenie procedur nie usunie tego problemu. Trzeba rozbudowywać kadry, tak jak rozbudowujemy metro, by wszyscy wygodnie i szybko mogli nim jeździć - twierdzi pisze Piotr Jeżółkowski z kancelarii Patpol Legal.
Piotr Jeżółkowski
29.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń, wprowadzające możliwość proporcjonalnego obniżenia odszkodowania z powodu zaniżenia wartości ubezpieczonego mienia są nieważne - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Dlatego, że byłoby to krzywdzące dla ubezpieczonego i nie odpowiadało wpłaconym składkom - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Prawo cywilne
Netia, UPC, Multimedia, Vectra, INEA oraz TOYA chcą odwołać się od decyzji prezesa UKE określających zasady udostępniania ich infrastruktury innym przedsiębiorcom. Prawnicy twierdzą, że taka decyzja może odnosić się tylko do konkretnego budynku, a nie określać jednakowe zasady dla wszystkich.
Jolanta Ojczyk
29.05.2019
Prawo gospodarcze
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski