Inwestycje drogowe dominują w budżecie obywatelskim Łomży

Finanse samorządów

25 pomysłów znalazło się na wstępnej liście projektów do budżetu obywatelskiego Łomży (Podlaskie) na 2018 rok; dominują inwestycje drogowe, do podziału ma być 2 mln zł. Po raz pierwszy oddzielnie...

04.09.2017

Szef KAS weźmie w "areszt" rachunek przedsiębiorcy

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł żądać blokady wskazanego rachunku (rachunków) przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Zakłada to projekt ustawy o zmianie ustaw w celu...

04.09.2017

Kilka odwołań to większe koszty dla firm

Zamówienia publiczne

Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z lipca 2016 r. zamawiający nie mają już obowiązku podawania jednocześnie informacji o wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert. Coraz...

04.09.2017

Obowiązki przedsiębiorcy zarejestrowanego w EMAS

Środowisko

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) od 20 lat udowadnia swoją przydatność jako najefektywniejszy standard zarządzania ochroną środowiska. Generalna Dyrekcja...

04.09.2017

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UZP i UOKiK

Zamówienia publiczne

1 września 2017 r. Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisali Porozumienie o współpracy, którego celem jest...

04.09.2017

ZUS sprawdzi dorabiających emerytów

Ubezpieczenia społeczne

Osoby z zawieszoną wypłatą wcześniejszej emerytury, które osiągnęły obniżony wiek emerytalny, zamiast oczekiwanych pieniędzy otrzymają list. Zakład planuje sprawdzenie takich ubezpieczonych.

04.09.2017