W raporcie zwrócono uwagę, że aktualnie najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem niż w Polsce. Grant Thornton zwraca uwagę, że nie chodzi prawdopodobnie o aktualny nominalny koszt wynagrodzeń pracowników (bo jest on niższy niż w większości innych badanych państw), ale raczej o to, jak szybko te koszty w Polsce rosną (o 20,4 proc. w 5 lat), oraz jak duża ich część to podatki i parapodatki.

Wśród barier dla rozwoju firm wskazano również biurokrację - (65 proc.) co może być skutkiem ostatniej dużej zmienności przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego - oraz ceny energii (64 proc.) co sugeruje, że przedsiębiorcom mocno utrudnia planowanie rozwoju perspektywa zbliżającego się skoku cen energii, po ich uwolnieniu z początkiem 2020 r.

Dla polskich przedsiębiorców problemem jest również dostępność kadr - 58 proc. Często też firmy narzekały na brak zamówień - 51 proc., na niepewność ekonomiczną - 48 proc., na dostęp do finansowania działalności oraz na infrastrukturę transportową.

 

Bariery przeszkadzają przedsiębiorcom

W raporcie zwrócono uwagę, że choć nasza gospodarka w ostatnich latach rozwija się w bardzo szybkim tempie, średnio około 4 proc. rocznie, to pod względem barier Polska wyróżnia się niestety raczej negatywnie.

- Jeśli wyciągnąć średnią arytmetyczną ze wszystkich ośmiu badanych obszarów, okazuje się, że w Polsce aż 55 proc. średnich i dużych firm deklaruje, że bariery te "silnie" bądź "bardzo silnie" przeszkadzają im w rozwoju. To jeden z najwyższych odsetków ze wszystkich 33 przebadanych krajów – odczuwalność barier rozwojowych jest wyższa tylko w odległych nam kulturowo i gospodarczo Indiach, Tajlandii i RPA - czytamy.

 


Zdaniem ekspertów usunięcie przeszkód stojących przed polskimi firmami mogłoby w istotny sposób wesprzeć ich rozwój i efektywność. - Z pewnością potencjał rozwojowy wynikający z usuwania barier jest w Polsce znacznie większy, niż w krajach jak Finlandia, Szwecja czy Niemcy, gdzie przedsiębiorcy bardzo rzadko skarżą się na jakiekolwiek bariery – wskazano.

Badanie przeprowadzono w ramach projektu International Business Report przez Millward Brown na zlecenie Grant Thornton International. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie 2018 i 2019 r. na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 33 krajów świata, w tym 200 firm działających w Polsce.

Czytaj też: Benefity w pracy nie są najważniejsze >>>