Jak poinformowała w czwartek rzecznik MEN Anna Ostrowska, zalecenie takie mają dyrektorom wydać, po poleceniu ze strony resortu, regionalni kuratorzy oświaty.

Ma to związek z tragicznymi wydarzeniami w dwóch szkołach w Polsce. 11 maja w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Marysinie Wawerskim w Warszawie jeden z uczniów zaatakował nożem drugiego. Raniony chłopiec zmarł. 27 maja do szkoły podstawowej w Brześciu Kujawskim wtargnął leczący się psychiatrycznie 18-letni mężczyzna, jej były uczeń. Przy użyciu starej czarnoprochowej broni i materiałów wybuchowych ranił dwie osoby. Jedną z nich była kobieta zajmująca się obsługą, a drugą uczennica.

MEN zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o zobowiązanie dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Czytaj: Nauczyciel nie znajdzie i nie zabierze uczniowi noża >>
 

Dyrektorzy szkół proszeni są również o zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej. - Sugerujemy także przeprowadzenie godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka - poinformowała Ostrowska.