Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opowiedziało się 54 senatorów, nikt nie był przeciw, 24 wstrzymało się od głosu.

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017. Komisja wniosła wówczas o przyjęcie ustawy bez poprawek, natomiast mniejszość komisji zgłosiła wniosek o dojście do finansowania służby zdrowia na poziomie 6 procent PKB już w roku 2021. PO chciała także, by "w latach 2018–2021 środki na finansowanie ochrony zdrowia corocznie zwiększały się o kwotę w wysokości nie niższej niż 6,7 mld zł”.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać. Docelowy poziom nakładów wyznaczono na 6 procent PKB w 2025 roku. W przyszłym roku na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 procenta PKB, a rok później - 4,86 procenta.

Sejm uchwalił te zmiany na posiedzeniu 24 listopada 2017. Mają one na celu poszerzenie dostępu do leczenia i rehabilitacji finansowanych ze środków publicznych.

Dodatkowe pieniądze w pierwszej kolejności mają być przeznaczane na finansowanie pewnych grup świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być te zabiegi i konsultacje, do których są najdłuższe kolejki. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]