Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii profesor Aleksander Barinow-Wojewódzki powiedział, że obecnie tomografia komputerowa jest podstawowym badaniem w pulmonologii, ale w medycynie postęp dokonuje się średnio co 4-5 lat.
- Zazwyczaj w ciągu tego czasu musi być zmieniona technologia badań medycznych, badań obrazowych, czasem i laboratoryjnych - taka jest cena postępu – podkreślił.

Jak tłumaczył, około 10 lat temu wprowadzone zostały tomografie komputerowe.
- Na początku 4-, później 8-, 16-rządowy i taki 16-rządowy tomograf mieliśmy jeszcze do niedawna. Na tym urządzeniu robiliśmy około 50 badań w ciągu jednego dnia. Teraz dzięki modernizacji i stworzeniu nowej pracowni zakupiliśmy ze środków ministerialnych nowy, 64-rzędowy tomograf, stworzony już w zupełnie nowej technologii.

Barinow-Wojewódzki podkreślił, że dzięki nowemu urządzeniu będzie możliwe przede wszystkim przeprowadzanie większej liczby badań.
- Obecnie taką samą liczbę badań, czyli około 50 dziennie, możemy przeprowadzać zamiast w 8 godzin – w 4 godziny. Zwiększyła się jednak nie tylko wydajność i jakość samego obrazu w tomografii komputerowej, ale także polepszyła się komunikacja między tomografem komputerowym a systemem medycznym Eskulap, gdzie archiwizujemy dane pacjenta – zaznaczył.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaznaczył, że nowy tomograf to inwestycja nie tylko w jakość i sprawność usług, lecz także w poprawienie kondycji finansowej szpitala, który dotychczas musiał płacić podmiotom zewnętrznym.
- Wszystkie środki finansowe, które NFZ będzie za te procedury płacił, wpłyną do kasy szpitala; nie będzie trzeba płacić zewnętrznemu usługodawcy. Do tej pory było to około 2 mln zł rocznie – powiedział.

Tworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów rozpoczęło się w I półroczu 2016 roku. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu tomografów komputerowych w 2016 r.".

Dofinansowanie dla WCPiT na zakup tomografu wyniosło blisko 2,7 mln zł, sama placówka wyłożyła około 900 tys. zł, które przeznaczono zostały na modernizację pracowni, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie personelu.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii od 6 lat realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc, finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Tomografia komputerowa to podstawowa metoda diagnostyczna chorób klatki piersiowej.(pap)