Ekspert o... znaczeniu map zdrowotnych dla szpitali

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych, sporządzane na podstawie art. 95a-95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

23.06.2016

Co należy wiedzieć o kontraktach lekarskich?

Niniejszy komentarz omawia wybrane elementy umów cywilnoprawnych o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych przez lekarzy z podmiotami leczniczymi. Autor analizy, podając przykładowe...

23.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski