Wiceminister Łanda:  nie złamałem prawa

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda w oświadczeniu opublikowanym na stronie resortu stwierdził, że w okresie pełnienia swojej funkcji, jak i podczas całej swojej pracy...

27.06.2016

NIK: nowe standardy dla kontrolujących i kontrolowanych

Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli przekazała między innymi wybranym jednostkom administracji publicznej opracowany w NIK przekład nowych standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli....

27.06.2016

RPO: potrzebny pełnomocnik dla leczonych przymusowo

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu dla osoby będącej stroną w postępowaniu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym...

27.06.2016

Koszalin: nowa karetka dla pogotowia ratunkowego

Jedna z piętnastu karetek zakupionych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie służyć będzie mieszkańcom Koszalina. To kolejny ambulans, który wzmocni flotę pojazdów koszalińskiej...

27.06.2016

Pracodawcy RP organizują I Kongres Zdrowia

Pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowia Polsk” od 29 do 30 września 2016 roku w Warszawie odbędzie się I Kongres Zdrowia Pracodawców RP. W trakcie spotkania mają zostać opracowane rekomendacje dotyczące...

27.06.2016

GIF: ponowne dopuszczenie do obrotu produktu Lakcid

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 5/D/2016 uchylił decyzję nr 2/WS/2016 z 1 kwietnia 2016 roku wstrzymującą w obrocie oraz stosowaniu na terenie całego kraju serię produktu Lakcid.

25.06.2016

Holenderski system opieki zdrowotnej wzorem dla Polski

W badaniach Euro Health Consumer Index holenderski system opieki zdrowotnej jest uznawany za najlepszy. Wprawdzie jego zbudowanie wiązało się z wysokimi nakładami, ale szybko się one zwróciły. Polski...

24.06.2016

Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych

Komentarz przybliża zasady dzielenia opakowań gotowych leków. Autorka zawarła w nim między innymi definicję ustawową leku gotowego, wyjaśniła, jaka jest rola opakowania leku i jakie są jego rodzaje....

24.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski