O udostępnienie orzeczeń zwróciło się do Izby Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego Pro Collegio.  

WSA przypomniał, że organy samorządu zawodowego są wymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej jako grupa podmiotów wykonujących zadania publiczne. Należy do nich Okręgowy Sąd Lekarski jako jeden z organów izby lekarskiej.

Sąd przyznał jednocześnie, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz na tajemnicę lekarską. WSA zobowiązał Okręgowy Sąd Lekarski Opolskiej Izby Lekarskiej albo do udostępnienia kserokopii orzeczeń, albo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie dostępu.

Cały artykuł www.rp.pl

 

Poznaj Linie Orzecznicze Lex>>>