Z roku na rok zwiększa się liczba polskich dzieci żyjących ze zdiagnozowanym nosicielstwem wirusa...
10.10.2014
Mamy opracowane procedury postępowania zarówno z osobą potencjalnie chorą, która trafiłaby do...
10.10.2014
Wbrew powszechnej opinii reumatyzm to nie tylko choroba starszych osób. Wczesne rozpoznanie i...
10.10.2014
Eksperci krajów UE rozważą w przyszłym tygodniu, czy na europejskich lotniskach trzeba wprowadzić...
10.10.2014
Leczenie bólu w Polsce wciąż jest niedostateczne, nadal są szpitale, które przyznają, że się tym w...
10.10.2014
Podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej 9 października 2014 roku w Krakowie...
10.10.2014
Toruński szpital psychiatryczny zmodernizował poradnię zdrowia psychicznego, działającą przy ulicy...
10.10.2014
Career breaki cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Kilkumiesięczny odpoczynek pozwala...
10.10.2014
Skarga pacjenta może stanowić podstawę wszczęcia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jednak nie...
10.10.2014
Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego nie rekomenduje lekarzom POZ udziału w szkoleniach NFZ...
10.10.2014
Senat przyjął 9 października 2014 uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu przygotowanego przez...
10.10.2014
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 41/WC/2014 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
10.10.2014
O 848 mln zł wzrosną w 2014 roku przychody NFZ po aktualizacji prognozy przychodów ze składek na...
10.10.2014
Na niektórych lotniskach i dworcach kolejowych w Wielkiej Brytanii wprowadzone zostaną zaostrzone...
10.10.2014
Stan hiszpańskiej pielęgniarki chorej na ebolę pogorszył się w czwartek 9 października 2014....
09.10.2014
Prezes Banku Światowego Jim Yong Kim oświadczył w wywiadzie dla czwartkowego wydania brytyjskiego...
09.10.2014
Sąd Najwyższy Włoch podtrzymał wyrok o ukaraniu mandatem lekarki, która jadąc samochodem rozmawiała...
09.10.2014
Nie można odmówić zgody na zwrot kosztów leczenia za granicą, gdy ze względu na brak leków i...
09.10.2014
Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że szpitale nadużywają kontraktów cywilnoprawnych i...
09.10.2014
Rada Przejrzystości podczas 35 posiedzenia, które odbyło się 6 października 2014, zarekomendowała...
09.10.2014
W ciągu ostatnich kilku dekad obserwuje się wzrost zapadalności na szpiczaka mnogiego. Rozwój...
09.10.2014
23 października 2014 wejdą w życie przepisy dotyczące zmian w wykazie leków dla świadczeniobiorców...
09.10.2014
Z tygodniowym opóźnieniem weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia dotyczącego udzielania...
09.10.2014
Dzięki badaniom tegorocznych noblistów z chemii zwiększyła się rozdzielczość możliwa do uzyskania w...
09.10.2014