FPZ o problemach z wdrażaniem eWUŚ
\\

Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego ponownie spotkał się z kierownictwem NFZ. Rozmowy dotyczyły konieczności rozwiązania problemów związanych z wdrażaniem systemu eWUŚ, z wystawianiem recept refundowanych po 1 stycznia 2013 roku oraz sprawy usuwania z list POZ deklaracji pacjentów w przypadku odejścia z pracy ich lekarzy, pielęgniarek i położnych.

18 grudnia 2012 w Warszawie odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Omawiając zgłaszane przez związki regionalne problemy związane z wdrażaniem systemu eWUŚ, eksperci FPZ podkreślili potrzebę pełnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron, czyli nie tylko świadczeniodawców i NFZ, ale również pracodawców, ZUS i KRUS. Ustalono też, że dla pacjentów, którzy według eWUŚ nie mają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, NFZ przygotuje instrukcję, pomagająca im prawidłowe wypełnianie tych skomplikowanych formularzy.

Przedstawiciele FPZ wskazali także na wynikające z braku nowego rozporządzenia ws. recept lekarskich problemy związane z wystawianiem recept refundowanych po 1 stycznia 2013 roku (na razie NFZ oczekuje na podpisanie tego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia).

Federacja zajęła się też ponownie sprawą usuwania z list podstawowej opieki zdrowotnej deklaracji pacjentów w przypadku odejścia z pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych do których ww. pacjenci byli zapisani (do takiego postępowania NFZ dochodziło dotąd w województwach lubelskim i pomorskim). Eksperci PZ oczekują, że funkcjonariusze Funduszu w tych regionach wykażą się wreszcie zrozumieniem, jak utrudniają opiekę medyczną pacjentów POZ.

Na koniec uczestnicy spotkania uznali za wskazane zorganizowanie odrębnych rozmów poświęconych wyzwaniom stojącym przed systemem opieki zdrowotnej w najbliższych latach.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 21 grudnia 2012 r.

\
Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.