Spadek sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym
\\

Pharma Expert podaje, że październik 2012 roku przyniósł spadek na polskim rynku aptecznym.

Jak komentuje Prezes Pharma Expert Piotr Kula, w październiku br. rynek farmaceutyczny odnotował spadek wartości sprzedaży względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w październiku br. wyniosła 2,47 mld zł. Względem października 2011 r. nastąpił spadek sprzedaży o 0,5%, a wobec września br. sprzedaż wzrosła o 13,4%.

Ponownie decydującą rolę o słabszym niż rok temu wyniku odegrała sprzedaż leków refundowanych. Wartość sprzedaży leków refundowanych, wzrost w segmencie sprzedaży odręcznej oraz w segmencie leków pełnopłatnych na receptę nie wystarczyły na zahamowanie tendencji spadkowej, która występuje od lipca br. Natomiast względem września br. wzrost sprzedaży zanotowały wszystkie segmenty rynku. Wartość sprzedaży leków refundowanych wzrosła o 15,1%, leków pełnopłatnych o 15,9%, a sprzedaży odręcznej o 10,7%.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 27% i była niższa o 0,1% od marży w analogicznym okresie 2011 roku. Również w porównaniu do września br. średnia marża w aptece w październiku br. była niższa o 1,0%.

W październiku br. refundacja leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia osiągnęła wartość 651 mln zł, tj. o 14,3% mniej, niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Wyniki października br. były nieznacznie słabsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, dlatego też nie wpłynęło to na zmianę prognoz na koniec bieżącego roku. Aktualna prognoza na koniec roku zakłada, iż wartość całego rynku wyniesie 26,6 mld zł, a sektora leków refundowanych – 7,1 mld zł.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.pharmaexpert.pl, stan z dnia 20 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 20 listopada 2012 r.