PPOZ zgadza się na aneksowanie umów od stycznia do maja przyszłego roku
\\

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przyjęło propozycję przełożenia terminu implementacji systemu eWUŚ na 1 czerwca 2013 roku oraz wyraziło zgodę na aneksowanie obecnych umów do 30 maja 2013 roku.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z satysfakcją przyjęło propozycję Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia co do przełożenia terminu implementacji systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców w odniesieniu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej z 1 stycznia 2013 r. na 1 czerwca 2013 r. Porozumienie uważa, że wdrożenie tego systemu od stycznia 2013 roku nie było w zakresie medycyny rodzinnej terminem realistycznym. Dane zgromadzone w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych nie mają bowiem charakteru danych zweryfikowanych, a zatem operacja usuwania osób nieposiadających prawa do świadczeń z tego wykazu musi być ze strony Funduszu poprzedzona gruntowną weryfikacją przeznaczonych do usunięcia rekordów, tak by nikt z tych, którzy prawo do świadczeń posiadają, nie został z CWU usunięty.

Lekarze rodzinni mają nadzieję, że okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 czerwca 2013 r. będzie czasem na taką rzetelną weryfikację. Jednak z uwagi na to, iż termin wskazany przez NFZ może być nadal niewystarczający do usunięcia wszelkich usterek oraz rozwiania wątpliwości i problemów np. odnośnie oświadczeń składanych przez pacjentów, oraz zmiany finansowania w POZ na przyszły rok, PPOZ proponuje, aby NFZ dla zachowania ciągłości świadczeń podpisał umowy roczne wraz z ustaleniem warunków finansowych na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., z możliwością ich aneksowania.

Porozumienie liczy na to, że NFZ bardzo poważnie podejdzie do kwestii weryfikacji i wywiąże się ze swych obowiązków samodzielnie, nie obciążając tymi zadaniami świadczeniodawców POZ.

Biorąc powyższe pod uwagę, PPOZ wyraża zgodę na aneksowanie obecnych umów na okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 maja 2013 r. i liczy na to, że ten gest dobrej woli spotka się z podobnymi działaniami po stronie NFZ.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.klr.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 27 listopada 2012 r.