MZ o obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2012
\\

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację prasową na temat Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w 2012 roku.

10 października 2012 r., już po raz dwudziesty, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Depresja: kryzys globalny”. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 350 mln ludzi na świecie cierpi z powodu depresji. Co więcej, podkreśla się, że jest to jedna z najbardziej rozprzestrzeniających się chorób, która może dotknąć każdego. W obecnych rankingach najczęściej występujących chorób na świecie plasuje się ona na trzecim miejscu, jednak – zgodnie z szacunkami – już w 2030 roku może stać się najbardziej powszechną dolegliwością.

28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Program ten określa strategię działań, które mają na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich, a także zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie opieki środowiskowej, czyli usług w pobliżu miejsca zamieszkania i poza dużymi szpitalami. Do jego realizacji zostali zaangażowani m.in.: ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, a w szczególności Minister Zdrowia, Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej oraz ministrowie właściwi do spraw: oświaty i wychowania, kultury, zabezpieczenia społecznego, pracy, nauki i szkolnictwa wyższego, wewnętrznych i administracji publicznej.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 11 października 2012 r.

\
Data publikacji: 11 października 2012 r.