Społeczne nierówności w zdrowiu tematem najnowszego raportu WHO
\\

Minister Irena Wóycicka wzięła udział w konferencji na temat raportu WHO o społecznych nierównościach w zdrowiu. Na spotkaniu omówiono również założenia ustawy o zdrowiu publicznym.

Podsekretarz Stanu Irena Wóycicka wzięła udział w otwarciu konferencji prezentującej raport „Społeczne nierówności w zdrowiu w Europie i w Polsce”, przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia. W spotkaniu, organizowanym przez WHO oraz Ministerstwo Zdrowia, wzięli udział także m.in.: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także Doradca Prezydenta RP Maciej Piróg.

Zmniejszanie nierówności w zdrowiu jest jednym z nadrzędnych celów Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015. Dlatego raport WHO zawiera podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat skali występujących w Polsce nierówności w zdrowiu, przedstawia wykorzystywane metody pomiarów oraz zagrożenia nierównościami społecznymi obserwowane w różnych grupach wieku, ludności i poszczególnych województwach. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat narodowej strategii zwalczania nierówności w zdrowiu i podstawę do wdrożenia systemu ich monitorowania.

Podczas konferencji Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt założeń do ustawy o zdrowiu publicznym. O tym, że potrzebna jest ustawa o zdrowiu publicznym, mówił już we wrześniu br. Prezydent Bronisław Komorowski. Zwrócił uwagę, że to ważna sprawa w kontekście zmian demograficznych w Polsce, gdyż chodzi o realną koordynację działań wszystkich instytucji, mających wpływ na zdrowie Polaków. Prezydencka Minister Irena Wóycicka zapowiedziała wówczas, że Kancelaria Prezydenta przekaże Rządowi rekomendacje ws. ustawy o zdrowiu publicznym.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 27 listopada 2012 r.