NIA: dlaczego NFZ odrzuca raporty refundacyjne przekazywane przez apteki
\\

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do NIA pismo, w którym podaje przyczynę odrzucania przez serwer NFZ szczegółowych raportów refundacyjnych przekazywanych przez apteki.

W związku z licznymi uwagami kierowanymi przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącymi odrzucania przez serwer NFZ szczegółowych raportów refundacyjnych przekazywanych przez aptekę do Funduszu, Naczelna Izba Aptekarska przedstawia szczegółowe wyjaśnienie problemu wraz z instrukcją postępowania, przekazane przez NFZ.

Jak wynika z pisma, odrzucanie przez serwer NFZ raportów refundacyjnych było spowodowane nieprawidłowym sposobem realizacji recepty przez aptekę (przekazanie więcej niż pięć pozycji leków na recepcie). Powyższy błąd nie leżał zatem po stronie wadliwego komunikatu XML.

Prawidłowe łączenie pozycji na recepcie zostało przedstawione w instrukcji dołączonej do pisma, z prośbą o przesłanie jej Izbom Aptekarskim oraz aptekom posiadającym oprogramowanie firmy Kamsoft S.A.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

\
Data publikacji: 17 października 2012 r.