Elektroniczna Dokumentacja Medyczna tematem konferencji CSIOZ
\\

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia po raz trzeci zorganizowało konferencję na temat zagadnień elektronicznej dokumentacji medycznej.

W dniach 29-30 listopada br. w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie odbędzie się III Konferencja z cyklu „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”, zorganizowana przez CSIOZ. Konferencja ma na celu przede wszystkim przedstawienie tematyki elektronicznej dokumentacji medycznej w kontekście pacjenta.

Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele najważniejszych instytucji, w tym m. in. Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, która powie o gotowości pacjentów do korzystania z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która przedstawi aspekty prawne w ochronie danych osobowych w kontekście wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z wdrażaniem Projektu P2 „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”.

Podczas Konferencji odbędą się również sesje warsztatowe, których tematyka to np.:

- przesyłanie dokumentacji medycznej – bezpieczeństwo danych;

- elektroniczna Dokumentacja Medyczna – z perspektywy pacjenta;

- projektowanie dokumentów elektronicznych HL7 CDA w praktyce.

Zorganizowane zostaną też moderowane sesje warsztatowe, poświęcone m. in. dostępowi do danych i ich ochronie, a także projektowaniu dokumentów elektronicznych HL7 CDA w praktyce. W ich trakcie zespoły będą miały okazję wziąć udział w ćwiczeniach z projektowania elektronicznych dokumentów medycznych w standardzie HL7 CDA, tworzeniu interoperacyjnych elektronicznych dokumentów medycznych, walidowaniu ich zgodność ze standardem HL7 CDA oraz potwierdzaniu interoperacyjności w praktyce.

Cykl konferencji organizowany przez CSIOZ cieszy się dużą uwagą instytucji i środowisk zainteresowanych zagadnieniami ochrony zdrowia w Polsce. Również przebieg dyskusji i podejmowane na spotkaniach wnioski są ważnym głosem w dyskusji dotyczącej mającego wejść w życie obowiązku wytwarzania, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Bowiem zgodnie z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą będą zobowiązane z dniem 1 sierpnia 2014 roku do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, a projekty realizowane przez CSIOZ stanowią ważne wsparcie w tym procesie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracji można dokonać przez stronę: www.csioz.gov.pl/konferencja.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.csioz.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 21 listopada 2012 r.