OW NFZ blokują „nieaktualne” recepty
\\

Numery recept wydane do nie obowiązujących już umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych zostały zablokowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie recepty nie mogą być realizowane jako refundowane.

15 października br. oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zablokowały numery recept wydane do wygasłych 30 czerwca br. umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych lekarzom, którzy nie przedłużyli tych umów w drodze aneksu lub nie podpisali nowej umowy oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Blokada dotyczy również zakresów numerycznych lekarzy, którzy nie mają zawartej umowy indywidualnej i wykorzystują dotychczas posiadane zakresy numeryczne u świadczeniodawcy jako lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, nie będąc jednocześnie wykazani w NFZ jako personel świadczeniodawcy.

Informacja o zalokowanych numerach recept przekazana zostanie do wszystkich aptek oraz punktów aptecznych i w związku z tym, recepty nie będą realizowane jako refundowane.

NFZ przypomina, że lekarze/felczerzy, którzy nie podpisali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych obowiązującej od 1 lipca br. (w oparciu o zarządzenie Nr 25/2012/DGL z 30 kwietnia 2012 roku lub Zarządzenie Nr 38/2012/DGL z 30 czerwca 2012 roku Prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją) oraz nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają prawa do wystawiania recept refundowanych pro familia, pro auctore oraz w ramach świadczonych usług komercyjnych.

Powyższa informacja nie dotyczy recept przydzielonych przez NFZ świadczeniodawcom w ramach realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

\
Data publikacji: 16 października 2012 r.