Wrzesień 2012 przyniósł spadek sprzedaży na polskim rynku farmaceutycznym
\\

Spółka PharmaExpert opublikowała comiesięczny raport dla mediów, podsumowujący sytuację na rynku farmaceutycznym we wrześniu 2012 roku. W tym okresie, w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku, odnotowano znaczny spadek sprzedaży farmaceutyków, spowodowany spadkiem wartości leków refundowanych.

Jak komentuje Piotr Kula, Prezes PharmaExpert Sp. z o. o., rynek farmaceutyczny we wrześniu 2012 r. ponownie odnotował spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku. We wrześniu 2012 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2,18 mld zł, co stanowi spadek o 8,1% w porównaniu do września 2011 roku oraz wzrost o 5,1% względem sierpnia br.

W porównaniu do analogicznego okresu ub. r. rynek zanotował spadek o ponad 190 mln zł. Co prawda wzrosła zarówno sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece (o 2,3% – do 896 mln zł) oraz segment leków pełnopłatnych na receptę (o 7,7% a – do kwoty 477 mln zł), jednakże duży spadek wartości leków refundowanych (o 23,7% a – do 787 mln zł) spowodował, iż cały rynek wypadł słabiej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

We wrześniu 2012 roku refundacja leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia osiągnęła wartość 574 mln zł, tj. aż o 24,1% mniej, niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Obrót polskiej statystycznej apteki we wrześniu 2012 roku wyniósł 159 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), co stanowi spadek o 8,9% w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

W przypadku cen leków, średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 16,15 zł (wzrost o 0,2 % vs. wrzesień 2011 roku), średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,53 zł (wzrost o 0,5% vs. wrzesień 2011 roku), a średnia cena detaliczna produktów bez recepty (OTC) to 10,88 zł (wzrost o 8,3% vs. wrzesień 2011 roku).

Podsumowując, wyniki ostatnich trzech miesięcy były słabsze niż analogicznych okresów ubiegłego roku. Wpłynęło to na dalsze obniżanie prognoz na koniec bieżącego roku. Aktualna prognoza na koniec roku zakłada, iż wartość całego rynku wyniesie 26,6 mld zł, a sektora leków refundowanych 7,1 mld zł. W obydwu przypadkach prognoza została obniżona o 0,1 mld zł (względem poprzedniej prognozy).

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.pharmaexpert.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

\
Data publikacji: 23 października 2012 r.