NFZ: świadczeniodawcy z akredytacją będą oceniani wyżej
\\

Będą zmiany dotyczące certyfikatów jakości. Tak stanowi projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert stosowanych w postępowaniu dot. zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

18 października 2012 r. został opublikowany do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zakłada wprowadzenia zmian w zakresie certyfikatów jakości.

Centrum Monitorowania Jakości nie wydaje akredytacji placówkom udzielającym świadczeń w trybie ambulatoryjnym, dlatego też konieczne było usunięcie z kryteriów oceny ofert parametru: „certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy”. W przypadku wprowadzenia takiej akredytacji przez CMJ, co jest przez Fundusz bardzo oczekiwane, nastąpi odpowiednia zmiana w zarządzeniu. Doceniając znaczenie zewnętrznej oceny jakości, placówki udzielające świadczenia w trybie ambulatoryjnym będą mogły otrzymać w ocenie ofert większą liczbę punktów za posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych.

Centrum Monitorowania Jakości wydaje natomiast akredytacje w przypadku placówek udzielających świadczenia w trybie stacjonarnym. Świadczeniodawcy, którzy uzyskali taką akredytację, będą oceniani wyżej niż dotychczas.

Powyższe zmiany mają na celu promowanie tych świadczeniodawców, którzy dbają o jakość udzielanych świadczeń.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 19 października 2012 r.

\
Data publikacji: 19 października 2012 r.