Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego już w 2014 roku?
\\

Wprowadzenie Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, pełne wdrożenie numeru 112 oraz uruchomienie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. O takich zagadnieniach, będących częścią koncepcji Państwa Optimum, mówił Minister Michał Boni na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, na konferencji prasowej podsumowującej rok rządu, przedstawił koncepcję państwa optimum w odniesieniu do ochrony zdrowia.

Szef MAC przypomniał, że od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony zostanie Centralny Wykaz Ubezpieczonych, który umożliwi przychodniom i szpitalom weryfikację za pomocą numeru PESEL, czy pacjent posiada ubezpieczenie zdrowotne. Jak podkreślił Boni, dzięki temu „lekarz będzie mógł się zająć tylko leczeniem”. Testy systemu ruszyły 15 października br.

Ponadto, do 2014 r. ma zostać wprowadzona Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która, wraz z kartą specjalisty medycznego, umożliwi dostęp poprzez specjalny terminal do danych o leczeniu pacjenta.

Również od 1 stycznia 2014 roku Ministerstwo planuje pełne wdrożenie numeru alarmowego 112, umożliwiającego wzywanie pomocy. Od tego czasu numer 112 ma działać całkowicie w formacie cyfrowym.

Powyższe założenia MAC są częścią koncepcji Państwa Optimum, czyli takiego, które „ma dostosować się do obywatela, a nie obywatel do państwa”. Jak powiedział Minister Boni, „chce on powołać Zespół Do Spraw Uproszczenia Procedur Administracyjnych z udziałem Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów oraz wszystkich resortów, gdzie usługi administracyjne są istotne i można by myśleć o uproszczeniu ich procedur”. Szef MAC planuje również kolejną inicjatywę na rzecz lepiej funkcjonującego państwa. Ma to być zespół rzeczników, wśród których do współpracy mają być zaproszeni m.in.: Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Ubezpieczonych. Ideą MAC jest to, aby „raz na miesiąc spotykał się taki zespół monitorujący, tak żeby nie czekać tygodniami na przepływ papierów”. Monitoring pokaże też, jakie obszary wymagają szerszej legislacyjnej interwencji rządu.

Więcej na ten temat: www.mac.gov.pl.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mac.gov.pl, stan z dnia 19 października 2012 r.

\
Data publikacji: 19 października 2012 r.