Sieć aptek Gemini otworzyła w listopadzie 2015 roku nową placówkę w Gdańsku. Apteka jest...
17.12.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 64/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
17.12.2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców na działania w...
17.12.2015
W I katedrze i klinice kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzono pierwszy w...
17.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o...
16.12.2015
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił pielęgniarki podczas spotkania 16 grudnia 2015 roku,...
16.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w wyroku z dnia...
16.12.2015
Zwiększenie finansowania, wzmocnienie kompetencji pełnomocnika ds. zdrowia publicznego, dodanie do...
16.12.2015
Środa 16 grudnia 2015 roku jest we Włoszech dniem ogólnokrajowego strajku lekarzy publicznej służby...
16.12.2015
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 roku -...
16.12.2015
Tegoroczną edycję konkursu Innowator Mazowsza zdominowały nowości w medycynie, między innymi...
16.12.2015
Każdego roku aż 88 procent spośród 8,5 mln palaczy w Polsce chce zerwać z nałogiem. Jednak na każde...
16.12.2015
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej zakłada, że szpitale nie będą się musiały już...
16.12.2015
Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowadzić normalne życie zawodowe. Zapewnia im to...
16.12.2015
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami pracowników sektora ochrony...
16.12.2015
Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo prowadzone przeciwko Mirosławowi Jeleniewskiemu...
15.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...
15.12.2015
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2017 roku -...
15.12.2015
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał zespół zadaniowy do spraw wymagań programów lekowych....
15.12.2015
Jednym z najgroźniejszych nowotwór złośliwych w Polsce nadal jest rak żołądka, który na dodatek...
15.12.2015
Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o informacje na temat planowanych działań...
15.12.2015
14 dziecięcych oddziałów onkologicznych otrzyma sprzęt, który Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej...
15.12.2015
Opracowanie map potrzeb zdrowotnych nie rozwiąże systemowych problemów ochrony zdrowia. ale ułatwi...
15.12.2015
Rezydenci apelują do resortu zdrowia o zmiany w egzaminie specjalizacyjnym, chcą między innymi...
15.12.2015
Podstawowe zadanie placówki medycznej to zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Służy temu...
Magdalena Okoniewska
15.12.2015