Uzasadnienie orzeczenia mówi, że podatnikiem jest w takim przypadku spółka, a dla niej nie przewidziano preferencji podatkowych. 

Sprawa dotyczyła NZOZ-u wykonującego działalność leczniczą spółki, który został wyodrębniony organizacyjnie, miał odrębny REGON i regulamin organizacyjny, zatrudniał personel oraz zawierał z NFZ umowy na świadczenia. 

Jednak nie może, jak wynika z wyroku sądowego, być także odrębnym podatnikiem podatku dochodowego. Jego dochody ze statutowej działalności w zakresie ochrony zdrowia nie mogą być więc zwolnione z CIT. Sąd stwierdził, że NZOZ nie jest samodzielną jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a tylko wówczas mógłby być odrębnym podatnikiem.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl