Będzie to dopuszczalne do czasu  wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 217, z późn. zm.).  

Umieszczenie na recepcie powyższych danych wprowadziła nowelizacja ustawy z 9 października 2015 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), która weszła w życie 12 grudnia 2015 roku.

Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że do czasu wydania przepisów wykonawczych obowiązują recepty z zakresem danych wystawiane na postawie przepisów rozporządzenia z 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich i rozporządzenia z 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Czytaj: Lekarz niebędący prowadzącym może wystawić receptę zaoczną>>>

Ministerstwo informuje także, że recepty wystawione przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) znowelizowanej ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia niektórych innych ustaw (w tym „pro auctore” i „pro familiae”), nie posiadające numeru identyfikującego określonego w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia spożywczego, wyroby medyczne, są wystawiane z mocy niniejszej ustawy, w trybie w niej  określonym.

Natomiast osoby uprawnione, posiadające umowy upoważniające, które na mocy art. 45 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, wystawiają recepty, zawierające numer tych umów w trybie określonym w powyższych rozporządzaniach.