W skład zespołu weszli: profesor dr hab. n. med. Marian Zembala, dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz, dr hab. n. med. Piotr Siondalski, dr n. med. Paweł Żelechowski, dr hab. n. med. Bogusław Kapelak, dr hab. n. med. Karol Wierzbicki, profesor dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk oraz profesor dr hab. n. med. Tomasz Zieliński.

W obradach zespołu mogą także uczestniczyć przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj: Pomyślne testy pomp wspomagania serca dla dzieci>>>

Zespół kwalifikuje pacjentów do wspomagania serca sztucznymi komorami na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ISHLT).