Od 1 stycznia 2016 roku ulegnie zmianie kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia dotyczące prowadzenia aptek. Kwota ryczałtu będzie wynosić 9,30 zł. Opłata za zezwolenie na prowadzenie apteki wyniesie 9 250 zł. 


Natomiast opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki wyniesie 1.850,00 zł


Zmiany wysokości opłat za leki i prowadzenie aptek związane są z wchodzącą w życie od 1 stycznia 2016 roku podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.850 zł. Wynika tak z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku ( Dz.U. 2015 poz. 1385).