System dostępny jest pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

NFZ informuje też, że w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny do 31 maja 2016 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach wydania leku „na ratunek”, braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców oraz w razie ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

NFZ zapewnia tez, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do podanych produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.