NCBR realizuje program Innomed we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny. Drugi konkurs programu Centrum przeprowadziło w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącego realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Jego budżet wynosił 95 mln zł.

–  Polskie uczelnie medyczne kształcą i prowadzą badania na wysokim poziomie. By utrzymać ten trend, nasz sektor medyczny musi rozwijać się w dynamicznym tempie. Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwoli na opracowanie nowych technologii, ułatwi współpracę między naukowcami i przedsiębiorstwami oraz umożliwi stopniowe wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, minister Piotr Dardziński.

Rozstrzygnięty pod koniec grudnia 2015 konkurs był skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw. Wsparcie z NCBR ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych.

 – Innomed to nasza bezpośrednia odpowiedź na zapotrzebowanie stawiających na innowacje przedsiębiorców z branży medycznej, którzy szukają rozwiązań pozwalających zwiększyć dostępność oraz jakość nowatorskich terapii i innowacyjnych lekarstw w Polsce. Dzieląc z nimi ryzyko związane z prowadzeniem prac B+R i przekazując środki na realizację ich ambitnych projektów zwiększamy szansę na wprowadzenie opracowanych przez nich rozwiązań i produktów na rynek  – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Czytaj: NCBiR: 82 wnioski w programie Strategmed>>>

Nabór wniosków w konkursie został przeprowadzony we wrześniu 2015 roku. O dofinansowanie ubiegało się 18 przedsiębiorstw. Wsparcie z NCBR w łącznej wysokości ponad 57,5 mln zł otrzyma 10 firm, których wkład własny wyniósł ponad 38 mln zł.  Centrum dofinansuje innowacyjne projekty, mające na celu opracowanie technologii i rozwiązań służących poprawie jakości życia i zdrowia Polaków.

Wsparcie uzyskają między innymi prace nad zwiększeniem skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego, innowacyjnym lekiem przeciwnowotworowym wykorzystującym mechanizm reaktywacji białka p53 oraz badania przedkliniczne i kliniczne substancji aktywnych o działaniu przeciwnowotworowym. Dofinansowanie otrzymają między innymi: Adamed sp. z o.o., Selvita S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. i GLG Pharma S.A. 

Na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło już łącznie ponad miliard złotych. W ramach I konkursu Innomed wsparcie w wysokości 110 mln zł otrzymało 17 konsorcjów. Natomiast w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed, NCBR wsparło innowacyjne projekty kwotą ponad 670 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i programie Innomed są dostępne na stronie NCBR.

 

Dowiedz się więcej z książki
Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł