82 wnioski na łączna kwotę 1.409.362.732 zł wpłynęły do NCBiR w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 1.281.475.955 zł. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie programu wynosi 115 mln zł.

Wnioski podlegają obecnie ocenie formalnej.

Celem głównym Programu STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest uzyskanie postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach, jak na przykład biotechnologia, inżynieria biomedyczna. Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

STRATEGMED potrwa do końca 2017 roku. Jego budżet wnosi 800 mln zł. W pierwszych dwóch konkursach NCBiR wydał na finansowanie projektów 670 mln zł.

Oprócz programu STRATEGMED Centrum prowadzi także takie programy jak Innomed czy BRIdge, a także BioStrateg, który finansuje badania obejmujące bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ncbir.pl, stan z dnia 12 listopada 2015 r.