Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie.

Dotychczasowe umowy wygasają 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

NFZ przypomina, że osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych aby skorzystać z tego uprawnienia winny zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji opublikowanej na stronie Funduszu – www.nfz.gov.pl.

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: do czasu przepisów wykonawczych dane na receptach fakultatywne>>>

Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dowiedz się więcej z książki
Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł