Mapy powstały w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” .

Opublikowane mapy dotyczą całej Polski oraz poszczególnych województw. Zawierają dane demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, takie jak analiza świadczeniodawców według leczonych chorób, analiza udzielonych świadczeń szpitalnych, analiza świadczeń ambulatoryjnych w zakresie podanych specjalności i analiza dotycząca kadry medycznej.

Ważną część map tworzą prognozy potrzeb zdrowotnych.  Zawierają one prognozowaną strukturę ludności i demografii oraz prognozy zachorowalności i co się z tym wiąże zapotrzebowania na określone świadczenia medyczne. 

Z mapy dotycząca onkologii wynika między innymi, że maksymalna liczba umów na udzielanie świadczeń w zakresie ”pakietu onkologicznego” w 2018 roku powinna być zmniejszona w niektórych zakresach w stosunku do roku 2015. Sumarycznie dla Polski maksymalna liczba umów w roku 2018 będzie największa dla chirurgii onkologicznej (381 umów), z czego najwięcej w województwie mazowieckim (67), a najmniej w województwie opolskim (9). Z kolei w roku 2024 liczba umów w zakresie chirurgii onkologicznej powinna maksymalnie wynieść 410 (34 procent wszystkich umów z zakresie skojarzonym nielimitowanym - ”pakiet onkologiczny”), z czego znów najwięcej w województwie mazowieckim (72), a najmniej - w opolskim (10). Najmniej umów przewidzianych jest w zakresie chirurgii plastycznej - 1 (województwo zachodniopomorskie).

Czytaj: MZ: mapy zdrowotne nie rozwiążą problemów, ale ułatwią decydowanie>>>

Z mapy dotyczącej kardiologii wynika między innymi, że w latach 2016-2029 prognozowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na procedury w leczeniu kardiologicznym. Prognozowane zapotrzebowanie na PCI w leczeniu kardiologicznym wzrośnie ze 132,2 tys. w 2016 roku (najwięcej w województwie śląskim - prawie 18 tys., najmniej w województwie opolskim - prawie 4 tys.) do 159,2 tys. w 2029 roku (najwięcej w województwie śląskim - ponad 20 tys., najmniej w województwie opolskim - prawie 5 tys.). 

Czytaj: Mapy potrzeb zdrowotnych: co najmniej 21 aparatów PET i 200 akceleratorów w Polsce>>>

Prognozowana liczba wszczepień oraz wymian stymulatora w roku 2016 wynosi 32,2 tys. (najwięcej w woj. mazowieckim - 5 tys., najmniej w województwie opolskim - 0,6 tys.) a do 2029 roku wzrośnie do 43,7 tys. (najwięcej w województwach mazowieckim i śląskim - odpowiednio 6,8 tys. i 6 tys., najmniej w województwie opolskim - 0,8 tys.). W 2016 roku prognozowana wielkość zapotrzebowania na CABG w Polsce będzie wynosić 18,7 tys. i wzrośnie ona do roku 2029 do poziomu 22,2 tys.. Województwo o największym prognozowanym zapotrzebowaniu to województwo śląskie - 4,3 tys. w 2016 roku i 4,8 tys. w 2029, zaś najmniejsze zapotrzebowanie prognozowane jest dla województwa warmińsko-mazurskiego - 0,35 tys. w 2016 roku i 0,42 tys. w 2029. 

Jeden z mniejszych wzrostów zapotrzebowania dotyczy ablacji - wzrost z 12 tys. w roku 2016 do poziomu 12,5 tys. w roku 2029. Największe zapotrzebowanie prognozowane jest w województwie mazowieckim - 2,6 tys. w roku 2016 i 2,8 tys. w roku 2029, zaś najmniejsze w województwie opolskim - względnie stała liczba 0,3 tys. w roku 2016 i 2029. 

Opublikowane dokumenty dostępne są  w serwisie www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl