Opóźnienia we wdrażaniu nowych uprawnień pielęgniarek i położnych wynikały z przedłużającego się...
18.01.2016
Siedem kolejnych osób oskarżyła katowicka prokuratura, która od kilku lat prowadzi śledztwo...
18.01.2016
Naczelna Rada Lekarska przekazała uwagi do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...
18.01.2016
Od 1 stycznia 2016 roku możliwe jest wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Do 31...
18.01.2016
W 2016 roku innowacyjne firmy farmaceutyczne po raz pierwszy opublikują raporty na temat przedmiotu...
18.01.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że nastąpiło zwiększenie z 1,1 na 1,12 wartości...
18.01.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia opracowuje pilotażowy projekt opieki nad kobietą w ciąży i po porodzie. Na...
18.01.2016
Komisja Ekonomiczna, która działa w ramach Ministerstwa Zdrowia, będzie brała pod uwagę, podczas...
18.01.2016
Będący w stanie śmierci mózgowej uczestnik klinicznego testu eksperymentalnego leku portugalskiej...
17.01.2016
Profesor Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Szpitala...
17.01.2016
Opublikowane zostało trzecie, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o prawach pacjenta i...
16.01.2016
Świętokrzyskie Centrum Onkologii to jeden z niewielu w Polsce ośrodków, w którym wykonywane są...
16.01.2016
O 647 procent wzrosła zgłaszalność na mammografię i aż o 1300 procent zwiększyła się liczba pań...
16.01.2016
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu otrzymał certyfikat Szpital bez bólu, który...
16.01.2016
Decyzje refundacyjne nie powinny negatywie rzutować na funkcjonowanie podmiotów działających na...
16.01.2016
Rzecznik Pacjenta przypomniał o prawach, jakie przysługują kobietom w ciąży. Komunikat Rzecznika w...
15.01.2016
Śmiercią mózgową jednej osoby i hospitalizacją pięciu innych zakończył się we Francji kliniczny...
15.01.2016
Co roku na raka pęcherza i jego powikłania umiera w Polsce około 3000 osób, jednak o tej chorobie...
15.01.2016
Nowatorski, rozpuszczający się stopniowo w ciele implant drukowany w 3D, który pomaga w naprawie...
15.01.2016
Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nie dopuszczają możliwości wyłączenia ze struktur...
15.01.2016
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w...
15.01.2016
Pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej laboratorium, które na szeroką skalę będzie się zajmować...
15.01.2016
Jedna osoba popadła w śpiączkę, a pięć innych znajdujących się w ciężkim stanie hospitalizowano w...
15.01.2016
Do końca czerwca 2016 roku co najmniej 20 pacjentów cierpiących na nowotwory oka będzie mogło...
15.01.2016
Książki o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
15.01.2016
W pierwszy jedenastu dniach stycznia 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015...
15.01.2016
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołany został Zespół do spraw Rozwiązań...
15.01.2016