O systemie tym mowa jest w ustawie z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. 

System Statystyki w Ochronie Zdrowia zastąpił dotychczas funkcjonujący System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia. Konta administratorów oraz ścieżka logowania pozostają bez zmian.

System jest dostępny na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html