Według  badań GUS w roku 2050 osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowić 32,7 procent społeczeństwa. Takich osób będzie wówczas 11 097 tysięcy. W roku 2025 będzie takich osób 8189 tysięcy, w roku 2030 – 8646 tysięcy, w roku 2040 – 9429 tysięcy.

Z badań i prognoz wynika więc, że liczba osób starszych, czyli kobiet po 60. i mężczyzn po 65. roku życia systematycznie rośnie i będzie rosnąć. Dane z 31 grudnia 2014 roku przytoczone przez GUS pokazują, że na ten dzień osoby starsze stanowiły 19 procent ogółu ludności. Kobiet po 60. roku życia było 5032 tysiąca, mężczyzn po 65. roku życia – 2273,4 tysiąca. 

Według danych GUS przeciętna miesięczna emerytura (brutto) na koniec 2014 roku wyniosła 21117,35 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 1581,47 zł.. 

GUS zapytał w roku 2015 osoby w wieku powyżej 75 lat o ich ogólne zadowolenie z życia. 63,8 procent badanych odpowiedziało, że są zadowoleni z życia, 7,4 procent jest bardzo zadowolonych, 25,3 procent stwierdziło, że nie są ani zadowoleni ani niezadowoleni. Natomiast tylko 2,9 procent osób w tym wieku było niezadowolonych, a 0,6 procenta – bardzo niezadowolonych.

Czytaj: Seniorzy są bardziej zadowoleni z życia seksualnego niż osoby młode>>>

Za najważniejsze wartości w życiu podczas badania w roku 2015 osoby starsze najczęściej wskazywały zdrowie – tak odpowiedziało 95,3 procent badanych i rodzinę – tak odpowiedziało 83,3 procent badanych. Na dalszych miejscach była wiara religijna, wskazana przez 25,8 procent badanych, uczciwość, podana przez 23,4 procent zapytanych oraz sprawność fizyczna, która jest ważna dla 11 procent badanych. 

Dowiedz się więcej z książki
Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł