Zaproszenie dotyczy podmiotów innych niż zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym  lub opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie, świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie.

Informacje o postępowaniu niezbędne świadczeniodawcom będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”  http://www.aotm.gov.pl od 25 stycznia 2016.

Dowiedz się więcej z książki
Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł