Zmniejszenie środków na refundację leków negatywnie odbija się zarówno na dostępności pacjentów do...
27.10.2015
Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym, podpisana 27 października 2015 przez prezydenta,...
27.10.2015
Do końca 2017 roku podmioty lecznicze muszą dostosować swe placówki do obowiązujących norm...
27.10.2015
Profesor Bogusław Maciejewski zrezygnował ze stanowiska szefa oddziału Centrum Onkologii w...
27.10.2015
Minister zdrowia Marian Zembala odwołał profesora Krzysztofa Warzochę ze stanowiska dyrektora...
27.10.2015
7 listopada 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którą...
27.10.2015
Ustawa z 25 września 2015 roku o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 20152018...
27.10.2015
27 października 2015 prezydent podpisał ustawę o zdrowiu publicznych z 11 września 2015 roku....
27.10.2015
Podpisana przez prezydenta nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 25 września 2015 roku zakłada...
27.10.2015
Ustawa z 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw,...
27.10.2015
Prezydent podpisał nowelizację ustawy z 25 września 2015 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym,...
27.10.2015
Prezydent podpisał ustawę z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty. Celem regulacji jest...
27.10.2015
Szpital prowadzony przez Lekarzy bez Granic (MSF) w prowincji Sada, znajdującej się w...
27.10.2015
Ponad 10 mln zł na zakup sprzętu medycznego i remonty infrastruktury przekazało Ministerstwo...
27.10.2015
Doktor Marek Bachański, który środkami zawierającymi marihuanę eksperymentalnie leczył dzieci chore...
27.10.2015
Wykonywaniu czynności przez pielęgniarkę zatrudnioną na stanowisku dyspozytora medycznego do spraw...
27.10.2015
W Krakowie pod koniec października 2015 rozpocznie działalność kolejne Centrum Medyczne Medi...
27.10.2015
W Ostrowcu Świętokrzyskim otwarto pierwszy dom Senior-WIGOR w województwie świętokrzyskim. Jego...
27.10.2015
Prawie 2,5 mln Polaków zmaga się z chorobami nerek, ale większość nie zdaje sobie z tego sprawy....
27.10.2015
W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest ustawy o kierujących pojazdami, prawo...
Karolina Kołakowska
26.10.2015
Opieka zdrowotna
To, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom, czy nie, nie może być brane pod uwagę w...
26.10.2015
Po tym, jak kierownictwo placówki zdecydowało o przyznaniu żądanej podwyżki - 300 zł, w...
26.10.2015
Trzy nowe inwestycje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w...
26.10.2015