Resort zdrowia wyjaśnia, że trwają intensywne prace nad nowym rozporządzeniem, a przedłużenie prac tłumaczy koniecznością przeprowadzenia konsultacji z wieloma organizacjami i środowiskami. 

Według ekspertów do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych ratownicy powinni  w sytuacjach wymagających zastosowania czynności ratunkowych uzyskać akceptację lekarza koordynatora. Jednak w karetkach, w których lekarza nie ma, trudno dzwonić i pytać o zgodę,  gdy pacjent wymaga natychmiastowej pomocy.

Czytaj:  Trwają prace nad wzorem karty indywidualnej ratownika medycznego>>>

Prawnicy ostrzegają też, że na skutek braku przepisów mogą pojawić się problemy związane z pokryciem przez NFZ kosztów świadczeń udzielonych przez ratowników.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

 
Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza