Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał w 2018 roku 33 mln zł refundację pacjentom kosztów zabiegów odbytych za granicą. Polacy jeżdżą więc na zabiegi medyczne np. do Czech, ale często nie odwołują operacji, do których są zapisani w kolejce w polskich szpitalach, przez co te ostanie tracą finansowo. 
Katarzyna Nowosielska
03.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Senat uchwalił bez poprawek nowelizacje tzw. ustawy prądowej. W efekcie termin składania oświadczeń do sprzedawców energii został przedłużony do 13 sierpnia. Ma to umożliwić wielu firmom i instytucjom złożenie dokumentu, bez którego nie mogłyby liczyć na zamrożenie cen energii w drugim półroczu 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Domy pomocy społecznej czy domy dziecka będą miały możliwość zakupu w aptekach leków bez recepty. Resort zdrowia zareagował na krytykę i przygotował nowelizację obowiązujących od początku czerwca br. przepisów. Senat przyjął ją w piątek bez żadnych poprawek.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
02.08.2019
Farmacja
Senat przyjął w piątek bez poprawek tzw. ustawę o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia. To pakiet zmian przygotowany przez rząd. Dotyczy 18 ustaw, m.in. o zawodach lekarza, o systemie ubezpieczeń społecznych, o prawach pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia czy w prawie farmaceutycznym.
Agnieszka Matłacz
02.08.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Najmniej zarabiający pracownicy podmiotów leczniczych m.in. personel pomocniczy czy administracyjny dostanie za chwilę podwyżki. Ustawa, która podnosi kwotę bazową z 3900 zł do 4200 zł, czeka już tylko na podpis prezydenta.
Katarzyna Nowosielska
02.08.2019
Finansowanie zdrowia
Najwięcej nieprawidłowości jest w szpitalach powiatowych i wojewódzkich. Najczęściej dochodzi do nich na oddziałach ratunkowych oraz w ginekologii i położnictwie. Tak wynika z najnowszego raportu Rzecznika Praw Pacjenta.
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Opieka zdrowotna

Wymóg ciągłości blokuje przebranżowienia szpitali

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przez trudne do spełnienia kryteria Narodowego Funduszu Zdrowia, gwarantujące posiadanie kontraktu, jedne szpitale nie mogą wejść na dany rynek usług medycznych, a inne są zmuszone z niego odchodzić. Np. kryterium ciągłości blokuje często starania placówek o przekształcenie nierentownych oddziałów w zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Katarzyna Nowosielska
02.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy prokurator może udaremnić uznanie ojcostwa przez osobę transseksualną wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia. Sąd pierwszej instancji ustalił bezskuteczność uznania ojcostwa, ale odwołał się od tego wyroku transseksualny mężczyzna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Waldemar Kraska nowym wiceministrem zdrowia 

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Senator Waldemar Kraska został w czwartek powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jak podało ministerstwo, będzie odpowiedzialny za ratownictwo medyczne i współpracę międzynarodową. Będzie też pełnomocnikiem rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Krzysztof Sobczak
01.08.2019
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Ministerstwo i samorząd lekarski zgodnie uznają, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest nieunikniona. Ale ponieważ przyznają, że wprowadzenie ustawy o e-zdrowiu budzi wiele wątpliwości środowiska medycznego, przygotują wspólnie poradnik, który ma lekarzom ułatwić realizację tego zadania.
Monika Stelmach
01.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Przyjęcie na studia doktoranckie nie gwarantuje wszczęcia przewodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. I stwierdził, że sąd nie może polemizować z opiniami recenzentów pracy doktorskiej. - A rada wydziału nie ma obowiązku wyrażać zgody na rozpoczęcie przewodu doktorskiego przez każdą osobę
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2019
Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna
Zbigniew J. Król złożył rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Premier ją przyjął, a media donoszą, że powodem dymisji była m.in. krytyczna sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 19 lipca br. obowiązują nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Stanowią one, że o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można starać się najwcześniej rok po zakończeniu poprzedniego. Trzeba je dostarczyć do NFZ w ciągu 30 dni, inaczej straci ważność.
Krzysztof Sobczak
31.07.2019
Opieka zdrowotna
Szpitale coraz rzadziej walczą o zapłatę nadwykonań. Ale ich sytuacja systematycznie pogarsza się, bo drgający lekko w górę co roku ryczałt nie poprawia im płynności finansowej, tak jak to było wcześniej - gdy Narodowy Fundusz Zdrowia płacił za świadczenia wykonane ponad limit.
Katarzyna Nowosielska
31.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje, że kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej.
Krzysztof Sobczak Paweł Żebrowski
30.07.2019
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Od marca 2019 r. rozpoczęło się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.  Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”), co ma pozwolić na potwierdzenie obecności jego posiadacza także w placówkach ochrony zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.07.2019
Dr Marek Balicki został powołany przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego na pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii. Balicki jest lekarzem psychiatrą, byłym ministrem zdrowia i wieloletnim parlamentarzystą. Kieruje obecnie biurem pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Opieka zdrowotna

Sprawcy przestępstw problemem dla zwykłych oddziałów psychiatrycznych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Do przepełnionego szpitala psychiatrycznego nadal są kierowane osoby, które sąd uznał za nie mogące odpowiadać za popełnione przestępstwa z powodu niepoczytalności. Powinny trafiać do zabezpieczonego oddziału psychiatrii sądowej, ale ponieważ nie ma tam miejsc, umieszczane są w oddziałach ogólnych.
Krzysztof Sobczak
30.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Profilaktyka zdrowotna w miastach zagrożona

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Samorządy wydają miliony na refundację szczepień przeciw HPV, programy in vitro czy profilaktykę zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Jednak alarmują, że przez likwidację podatku PIT dla młodych pracowników, zabraknie im pieniędzy na projekty zdrowotne.
Katarzyna Nowosielska
30.07.2019
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

MZ: Już 3,5 mln e-recept w tym roku

Opieka zdrowotna Farmacja
Od początku roku lekarze wystawili ponad 3,5 mln e-recept - poinformował w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. I dodał, że rośnie również tempo ich wystawiania - z kilku tysięcy dziennie na początku roku do kilkudziesięciu tysięcy obecnie.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W aptekach wciąż brakuje wielu lekarstw, m.in. insuliny, leków przeciwpadaczkowych, na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę czy alergie; zaczyna też brakować leków onkologicznych i neurologicznych. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to może wydłużać kolejki do lekarzy, ale także może zagrażać nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
W Ministerstwie Zdrowia podpisano dwie umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych na Mazowszu. Łączna wartość wsparcia wynosi 3,61 mln zł. Pieniądze mają zwiększyć dostępność wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności oraz wesprzeć leczenie urazów narządów ruchu.
Krzysztof Koślicki
29.07.2019
Pacjent Finanse Opieka zdrowotna

Kolejki do leczenia stoją w miejscu

Pacjent Finansowanie zdrowia
Rząd dokłada do systemu ochrony zdrowia coraz więcej pieniędzy. W 2018 r. wydał dodatkowe 200 mln złotych na podwyżki dla lekarzy. Na początku 2019 r. dodatkowe 640 mln złotych dostały szpitale na usługi internistyczne i chirurgiczne. Niestety, pacjenci nie odczuwają zwiększanych nakładów na służbę zdrowia - kolejki stoją w miejscu.
Katarzyna Nowosielska
29.07.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia
Większość błędów medycznych w szpitalach dotyczy porodów. Dlatego, zdaniem ekspertów, trzeba dążyć do zmniejszenia popularnych cięć cesarskich, ale nie należy ich radykalnie zwalczać, bo czasem ratują życie i zdrowie dziecku.
Katarzyna Nowosielska
27.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Aby skutecznie leczyć pacjentów z chorobami rzadkimi, potrzebne są badania przesiewowe noworodków oraz szybka refundacja terapii lekowych ze strony NFZ.
Katarzyna Nowosielska
26.07.2019
Finansowanie zdrowia
RPO pyta o liczbę miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych oraz o to, ile miejsc przewidziano na potrzeby obserwacji sądowo-psychiatrycznej, a ile dla osób diagnozowanych i wymagających leczenia. Według statystyk Służby Więziennej na leczenie czeka się kilka miesięcy.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
Czy sąd może zobowiązać pozwaną placówkę medyczną do zwrotu wszystkich kosztów procesu o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta? - takie pytanie skierował Rzecznik Praw Pacjenta do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.07.2019
Prawo cywilne Pacjent
Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że nawet połowa specyfików leczniczych kupowanych w internecie jest fałszywa. Sankcje nie odstraszają oszustów, bo kara jest niska, w porównaniu do korzyści finansowych. Rocznie w Polsce na takie produkty wydawanych jest ok. 100 mln złotych.
Monika Stelmach
25.07.2019
Farmacja
Dwa tygodnie w przedszkolu, dwa tygodnie choroby w domu, i tak na zmianę - to częste początki kariery przedszkolnej najmłodszych, a pracujący rodzice muszą przetrwać ten trudny okres. Bez babci, niani i wyrozumiałego szefa to prawdziwe wyzwanie, więc nic dziwnego, że zdarzają się i tacy, którzy, mimo choroby, odstawiają dziecko do przedszkola.
Agnieszka Matłacz
25.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski